โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

กระดูกข้อสะโพกหักในผู้สูงอายุเกิดจากอะไร?

นพ. สงัด ลิมปิวัฒกี
แพทย์ผู้ชำนาญการด้านโรคกระดูกและข้อ