โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

เกี่ยวกับเรา

รู้จักโรงพยาบาล

โรงพยาบาลรามคำแหง เป็นโรงพยาบาลภูมิภาคชั้นนำในระดับนานาชาติ

ประวัติโรงพยาบาลรามคำแหง

" โรงพยาบาลรามคำแหงเป็นโรงพยาบาลอันดับต้นที่ได้รับความไว้วางใจด้วยคุณภาพ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา บุคลากรทางการแพทย์ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาความรู้ความสามารถ และประสิทธิภาพของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ตลอดทั้งมีคลินิกพิเศษเฉพาะทางที่ได้รับการสร้างสรรค์และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยคัดสรรบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สำหรับให้บริการที่เปี่ยมด้วยสำนึกแห่งความรับผิดชอบ สามารถตอบสนองความต้องการด้านการรักษาพยาบาล ของผู้เข้ารับบริการได้อย่างไร้ขีดจำกัด"

          โรงพยาบาลรามคำแหง เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 485 เตียงได้เปิดดำเนินกิจการ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2531 ตั้งอยู่บนถนนรามคำแหง  ใกล้สนามกีฬาหัวหมาก มีเนื้อที่มากกว่า 20 ไร่ ประกอบด้วยอาคารผู้ป่วย 3 อาคาร ที่จอดรถกว่า 700 คัน เป็นธุรกิจโรงพยาบาลที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับนานาชาติจาก JCI (Joint commission international Accreditation) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นหน่วยงานระหว่างประเทศที่ให้การรับรองคุณภาพโรงพยาบาลทั่วโลก ซึ่งในปัจจุบันมีประมาณ 200 แห่งที่ได้รับการรับรอง มาตรฐานนี้ ความโดดเด่นของทีมแพทย์โรงพยาบาลรามคำแหง คือ มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้บริการรักษาพยาบาลครบทุกสาขาพิเศษ โรงพยาบาลรามคำแหงได้เข้าเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2534

พันธกิจ

     โรงพยาบาลรามคำแหงเป็นโรงพยาบาลอันดับต้นที่ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจ ด้วยคุณภาพแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา บุคลากรทางการแพทย์ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาความรู้ความสามารถและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ตลอดทั้งมีคลินิกพิเศษเฉพาะทางที่ได้รับการสร้างสรรค์และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยคัดสรรบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสำหรับให้บริการที่เปี่ยมด้วยสำนึกแห่งความรับผิดชอบ สามารถตอบสนองความต้องการด้านการรักษาพยาบาลของผู้เข้ารับบริการได้อย่างไร้ขีดจำกัด 

 

โรงพยาบาลรามคำแหงได้ผ่านรับการรับรองมาตรฐานการรักษาพยาบาลระดับโลกจาก JCI (Joint Commission International Standard Accreditation) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นหน่วยงานระหว่างประเทศที่ให้การรับรองคุณภาพโรงพยาบาลทั่วโลก ในปัจจุบันมีโรงพยาบาลทั่วโลกประมาณ 200 โรง ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานนี้  มาตรฐาน JCI มีเป้าหมายเน้นความปลอดภัยของผู้ป่วย และคุณภาพการรักษาพยาบาล ระดับนานาชาติ รวมถึงการใช้เครื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ

 


7  เหตุผลที่โรงพยาบาลรามคำแหง ได้รับการรับรองมาตรฐานโลก โดย JCI จากสหรัฐอเมริกา 

 1. Science and technology enhance our ability to better diagnose and treatment 

   ใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่อเสริมความสามารถในการวินิจฉัยและรักษาโรค 

 • โรงพยาบาลรามคำแหง ได้นำเอาเทคโนโลยีทางแพทย์ด้านการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจและและหลอดเลือดสมองโดยไม่ต้องผ่าตัด (ในผู้ป่วยบางรายที่ไม่มีข้อจำกัด) เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นภายหลังการผ่าตัด และยังช่วยลดระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลได้อีกด้วย

 • ใช้หุ่นยนต์จัดยา และ ระบบบาร์โค้ดเพื่อช่วยลดปัญหาจ่ายยาผิดในผู้ป่วยใน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบข้อมูลให้ตรงกันก่อนจะจ่ายยาถึงมือผู้ป่วย

 • ระบบภาพถ่ายเอกซเรย์แบบดิจิตอล (ระบบ PACS) แทนการใช้ film  แบบเดิม โดยแพทย์สามารถขยายภาพ และปรับค่าความเข้มแสงของภาพถ่ายได้ ช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

2. Every patient deserves the best possible care and service

   ผู้ป่วยทุกคนจะได้รับบริการและการดูแลอย่างดีที่สุด

 • Mobile CCU  เปรียบเสมือห้องไอ ซี ยู  เคลื่อนที่ ผู้ป่วยดูแลด้วยบุคลากร ที่มีศักยภาพ พร้อมเครื่องมือแพทย์เทียบเท่าการดูแลผู้ป่วยในแผนกผู้ป่วยหนัก ระหว่างการเคลื่อนย้ายจากบ้านมายังโรงพยาบาล

 • คำนวณอาหารเฉพาะโรค โดยโภชนากร ส่งเช่นผู้ป่วยโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง ที่ต้องจำกัดเกลือในอาหารแต่ละมื้อ หรือ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน จำเป็นต้องได้รับแคลอรี ตามความเหมาะสมในแต่วัน

3. Best People

   เรามีทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่มีทักษะความสามารถดีเลิศ

 • ทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรม และวัดผลซึ่งสามารถจับต้องได้ เทียบเท่าประเทศสหรัฐอเมริกา

4. We serve-Patients First

   เรานึกถึงผู้ป่วยก่อนเสมอ

 • โรงพยาบาลพร้อมด้วยทีมแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีความรู้ ความสามารถ และวัดการทำงานที่เป็นที่ยอมรับ พร้อมที่จะดูแลผู้ป่วย

 • ห้อง Negative Pressure เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยวัณโรคระยะแพร่เชื้อไปสู่คนอื่น ทำให้มั่นใจว่าผู้ป่วยคนอื่นจะไม่ได้รับเชื้อทางอากาศ

 • ระบบห้องผ่าตัด Positive Pressure ทำให้ไม่เกิดการติดเชื้อแทรก

5. Work together to achieve higher standards

    เราทำงานเป็นทีมด้วยมาตรฐานระดับโลก

 • ระบบบันทึกรายละเอียดของโรคในผู้ป่วยแต่ละราย ตามมาตรฐาน JCI ทำให้ทีมแพทย์ที่ร่วมดูแลผู้ป่วยในแต่ละราย สามารถเข้าใจปัญหาของโรค และวางแผนการรักษาที่สอดคล้องในทีม เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์จากการักษาสูงสุด

6. Deliver the most effective care based on clinical evidence

   เราส่งมอบการดูแลที่มีประสิทธิภาพบนหลักฐานทางคลินิก

 • ให้การรักษาผู้ป่วยโดยอาศัยหลักฐานและเหตุผลทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เป็นที่ยอมรับในประเทศแถบตะวันตก

 • ด้วยมาตรฐานความสะอาดของเครื่องมือแพทย์ ด้วยระบบการ Sterile และมีการตรวจสอบด้วย Spore Test เพื่อยืนยันว่าผู้ป่วยจะไม่ได้รับการดูแลจากเครื่องมือที่ไม่สะอาด

7. Deliver care that is safe and without error

   เราส่งมอบความปลอดภัยโดยปราศจากความผิดพลาด

 • คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์จัดยา จะไม่อนุญาตให้เภสัชกรจ่ายยาที่ผู้ป่วยเคยแพ้ ทำให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากการแพ้ยาซ้ำ

 

ช่องทางแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยผู้ป่วย หรือ คุณภาพการรักษา คลิกที่นี่

 

ติดต่อ JCI ทางแฟกซ์ : 

 

630-792-5636

 

ติดต่อ JCI ทางไปรษณีย์ : 

 

Office of Quality and Patient Safety
The Joint Commission
One Renaissance Boulevard
Oakbrook Terrace, IL 60181

 

 

 

 

 

 

ผู้บริหารโรงพยาบาลรามคำแหง โรงพยาบาลสินแพทย์ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม และ โรงพยาบาลลานนา ร่วมมอบเงินสมทบทุนเข้า
"กองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่า" จำนวน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) 

โดยมี นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานฯ นายกริชสยาม คงสตรี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เป็นตัวแทนผู้รับมอบเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2562

ทันตแพทย์เจิมพล ภูมิตระกูล กรรมการบริหารโรงพยาบาลรามคำแหง ในฐานะคณะกรรมการ กตตร.สน.หัวหมาก ร่วมกับ พ.ต.อ.ศรายุทธ จุณณวัฒฒ์ ผกก.สน.หัวหมาก, พ.ต.ท.สุทัศน์ ชัยมงคล รอง ผกก.ป.สน.หัวหมาก และ คุณพรศักดิ์ พิทักษ์พูลสิน ประธาน กต.ตร.สน.หัวหมาก ร่วมเยี่ยมชุมชนคลองกะจะ ซ.หัวหมาก 21 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. เพื่อดำเนินการตามนโยบายยุทธการเอ็มเพาะเวอร์เม้น (Empowerment) ชุมชนเข้มแข็งเพื่อป้องปราบ ปัญหาอาชญากรรม และพูดคุยกับชาวบ้านพร้อมแจกข้าวสาร ยารักษาโรคและสิ่งของต่างๆ ช่วยเหลือในเบื้องต้นเมื่อวันพฤหัสที่ 8 ตุลาคม 2558 เวลา 16.00 น. พระราชวิสุทธิมุนี (พระอาจารย์เยื้อน ขันติพโล) วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยทันตแพทย์ชำนาญ ชนะภัย กรรมการบริหารโรงพยาบาลรามคำแหง แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามคำแหง ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมพระศพบำเพ็ญพระกุศล สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ณ บริเวณตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร ในการนี้ต่างพร้อมใจกันกราบสักการะพระศพ พร้อมอธิษฐานจิตถวายอภิสัมมานสักการะ แด่สมเด็จพระญานสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก


ศูนย์ผลิตสื่อเพื่อชาวไทยมุสลิม เข้าเยี่ยมพบทันตแพทย์เจิมพล ภูมิตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลรามคำแหง โดยคุณวรยศ ทิพยจารุโภคา บรรณาธิการสร้างสรรค์ และ คุณฟารีดา ลามอ การตลาดและพัฒนาธุรกิจ เพื่อรายงานผลที่โรงพยาบาลรามคำแหงได้สนับสนุนการจัดทำปฏิทินอิสลาม ประจำปีฮิจญเราะห์ศักราช 1436-1437 (พ.ศ.2558) เพื่อแจกจ่ายในงานเมาลิดกลางฯ และหน่วยงานต่างๆ พร้อมเยี่ยมชมครัวฮาลาล และห้องละหมาดของโรงพยาบาลรามคำแหง
 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย มีพระราชเสาวนีย์โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โรงพยาบาลรามคำแหง
เป็นสถาบันที่ให้ความร่วมมือจัดหาผู้บริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างสม่ำเสมอนานกว่า ๕ ปี รวมเป็นปริมาณโลหิตที่ได้รับบริจาค
เกินกว่า ๑,๐๐๐ หน่วย สมควรได้รับประกาศเกียรติคุณ สภากาชาดไทย จึงให้ประกาศเกียรติคุณไว้เป็นเกียรติยศสืบไป ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘

โรงพยาบาลรามคำแหง โดยทีมหัวหน้าพยาบาลเป็นตัวแทนเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ อาจารย์แพทย์ นำปัจจัยและสิ่งของบริจาคมอบถวายท่านเจ้าคุณอลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ เพื่อให้วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี นำไปดูแลเด็กและผู้ป่วยโรคเอดส์ 

โรงพยาบาลรามคำแหง โดยห้องรู้ธรรมนำเงินและของใช้บริจาคไปมอบให้สถานสงเคราะห์คนชรา จ.นครปฐม และมูลนิธิบ้านครูน้อย

โรงพยาบาลรามคำแหงตระหนักและห่วงใยในสุขภาพ อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพที่แข็งแรง

ขอเชิญตรวจร่างกายประจำปี โครงการ “ตรวจร่างกาย ได้ผลบุญ ” ปีที่ 12 เพื่อจัดหารายได้สบทบทุนมูลนิธิ โรงพยาบาลปัตตานี เป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยยากไร้ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และการจัดหาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ต่อไป

รับการตรวจ 10 รายการ ราคา 999 บาท (ค่าตรวจ 750 บาท มีส่วนร่วมทำบุญ 249 บาท) ได้แก่ 
1. ตรวจร่างกายทั่วไป
2. ตรวจลักษณะทั่วไปของเลือด
3. หมู่เลือด
4. เบาหวาน
5. การทำงานของไต
6. ไขมันในเลือด 
7.ไตรกลีเซอร์ไรด์ 
8. เกาต์
9. ปัสสาวะ 
10.การทำงานของตับ

ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2558 – 31 ม.ค. 2559 นี้ โดยชำระค่าบริการผ่าน ธนาคารธนชาต, ธ.ไทยพาณิชย์, ธ.กสิกรไทย, ธ.ออมสิน, ธ.กรุงเทพ, และ ธ.กรุงศรีอยุธยา ภายหลังชำระเงิน สามารถนำเอกสารมาแสดงกับเจ้าหน้าที่พยาบาลได้ที่คลินิกตรวจสุขภาพ อาคาร C ชั้น 1 ค่ะ


 1. การอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกับชุมชนต่างๆ เช่น ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นต้น
 2. การสัมมนาให้ความรู้ด้านสุขภาพกับประชาชนในโรงพยาบาล ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคาร C

โรงพยาบาลจัดให้มีการดูแล จัดเก็บ และขนย้ายขยะที่เกิดขึ้นในหน่วยงานต่างๆ ของโรงพยาบาลให้ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด เป็นการใส่ใจและให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมรอบโรงพยาบาล

โรงพยาบาลรามคำแหง เข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมประหยัดไฟ ช่วยไทยลดใช้พลังงาน โดยให้ความร่วมมือกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เปลี่ยนมาใช้หลอด LED ฟลูออเรสเซนต์เพื่อทดแทนหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์รุ่นเดิมที่บริเวณลานจอดรถทั้งหมดของโรงพยาบาล

หลักการและเหตุผล:

สภาพปัจจุบันนี้คนเรานั้นเริ่มห่างชุมชนยังมีอีกหลายๆชุมชนที่อยู่ห่างไกลต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในด้านทุนทรัพย์ ด้านสิ่งของเครื่องใช้ ด้านการให้ความรู้ด้านสุขภาพ หรือต้องการการเหลียวแลจากคนเมืองอย่างเราๆท่านๆการคืนกำไรสู่สังคมเป็นสิ่งที่องค์กรโรงพยาบาลรามคำแหงตระหนักเห็นความสำคัญมาโดยตลอด และได้จัดให้มีพนักงานของโรงพยาบาลเข้าร่วมทำกิจกรรมด้วย เพื่อส่งเสริมให้พนักงานที่มีจิตใจเป็นผู้ให้ ซึ่งเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่องค์กรต้องการ และยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น

โครงการนี้จะช่วยให้พนักงานขององค์กรได้เรียนรู้การทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น ทั้งเป็นการจุดประกายให้มีความมุ่งมั่นต่อการทำงานร่วมกันที่ดีในอนาคต และจะได้สร้างวัฒนธรรมที่ดีงามระหว่างพนักงานต่างแผนก อันจะทำให้พนักงานเกิดความรู้สึกที่ดีและภาคภูมิใจต่อองค์กรโรงพยาบาลรามคำแหงร่วมกัน และยังส่งผลให้พนักงานพร้อมช่วยเหลือสังคมได้อย่างมหาศาล สร้างคุณค่าให้กับสังคมไทยตลอดไป

ระยะเวลาดำเนินงาน:

ครั้งที่ 1 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 โรงเรียนลิรัญดอน ต.หาดยาง อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี
ครั้งที่ 2 วันที่ 4 กรกฎาคม 2553 โรงเรียนบ้านโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
ครั้งที่ 3 วันที่ 18 ธันวาคม 2553 โรงเรียนวัดโพธิ์แตงใต้ ต.โพธิ์แตง อ.บางไทร จ.อยุธยา
ครั้งที่ 4 วันที่ 14 - 17 มีนาคม 2557 สถานสงเคราะห์ 6 แห่ง จ.เชียงใหม่
ครั้งที่ 5 วันที่ 23 กันยายน 2557 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด จ.นนทบุรี

มูลค่าโครงการ:

ค่าใช้จ่ายรวม 2 ล้านบาท

กิจกรรมโครงการ:

- จัดทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้น พร้อมมอบยาและเวชภัณฑ์
- มอบอุปกรณ์เครื่องเขียน, ดินสอสี, กระเป๋าใส่หนังสือ, หนังสือ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านและการเขียน
- ทาสีและปรับปรุงห้องพยาบาล, ห้องสมุด ของโรงเรียน
- ร่วมบริจาคสมทบทุนในการสร้าง ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ, ห้องพยาบาล และห้องน้ำ ของโรงเรียน
- สร้างสระว่ายน้ำให้กับเด็กที่มีปัญหากล้ามเนื้ออ่อนแรงที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด
- มอบเงินซ่อมแซมถนนเพื่อผู้พิการ ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด 1 ระยะทางประมาณ 1.1 กม.

 หลักการและเหตุผล : 

     ตระหนักถึงคุณค่าในการอนุรักษ์โบราณสถานสำคัญของชาติ “พระราชวังพญาไท” ให้คงอยู่ยืนยาว เป็นมรดกของชาติสำหรับอนุชนรุ่นหลัง และเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา ในปี พ.ศ.2550

 ระยะเวลาดำเนินงาน : 

     วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2550 ระหว่างเวลา 17.00-20.00 น.

 มูลค่าโครงการ : 

     ค่าใช้จ่ายรวม 2 ล้านบาท

 กิจกรรมโครงการ : 

     จัดคอนเสิร์ต “ ชมวังฟังวิวาลดี ” at Phya Thai Palace เพื่อให้การสนับสนุนและเจตนารมณ์ของชมรมคนรักวังในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ในการหาทุนสำหรับพัฒนาบูรณะพระราชวังพญาไทให้คงสภาพสง่างามเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป

 

 

 หลักการและเหตุผล

     ตระหนักถึงคุณค่าในการอนุรักษ์โบราณสถานสำคัญของชาติ “พระราชวังพญาไท” ให้คงอยู่ยืนยาว เป็นมรดกของชาติสำหรับอนุชนรุ่นหลัง และเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา ในปี พ.ศ.2550

 ระยะเวลาดำเนินงาน

     วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2550 ระหว่างเวลา 17.00-20.00 น.

 มูลค่าโครงการ

     ค่าใช้จ่ายรวม 2 ล้านบาท

 กิจกรรมโครงการ

     จัดคอนเสิร์ต “ ชมวังฟังวิวาลดี ” at Phya Thai Palace เพื่อให้การสนับสนุนและเจตนารมณ์ของชมรมคนรักวังในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ในการหาทุนสำหรับพัฒนาบูรณะพระราชวังพญาไทให้คงสภาพสง่างามเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป