รายการทีวี

รายการทีวีโรงพยาบาลรามคำแหง

รายการที่แพร่ภาพลงทีวี โรงพยาบาลรามคำแหง

หมอนรองกระดูกหัวเข่าฉีกขาด

นพ.นิติ ประสาทอาภรณ์ แพทย์ผู้ชำนาญการโรคกระดูกและข้อ และเวชศาสตร์การกีฬา

เทคโนโลยีการรักษาหมอนรองกระดูกสันหลังแบบแผลเล็ก

นพ.อัครวิทย์ อัศวศักดิ์สกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมกระดูกสันหลัง

อันตรายของโรคหัวใจขาดเลือด

นพ.อุทัย พันธิตพงษ์ แพทย์ผู้ชำนาญการโรคหัวใจ

อาการนอนกรน

พญ.นพวรรณ ล่องชูผล แพทย์ผู้ชำนาญการโรค หู คอ จมูก