โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

รายการทีวี

รายการทีวีโรงพยาบาลรามคำแหง

รายการที่แพร่ภาพลงทีวี โรงพยาบาลรามคำแหง

เทคโนโลยีส่องกล้องลำไส้ใหญ่ ตรวจเนื้อร้าย

พญ.ปานวาด มั่นจิต แพทย์ผู้ชำนาญการด้านโรคระบบทางเดินอาหาร

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบสนิท

นพ.อุทัย พันธิตพงษ์ แพทย์ผู้ชำนาญการโรคหัวใจ

เทคโนโลยี Smart Ward

ผศ.นพ.อรรถพล เอี่ยมอุดมกาล แพทย์ผู้ชำนาญการโรคระบบทางเดินหายใจในเด็ก

ภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

นพ.วัชระ พฤทธิพงศ์สิทธิ์ แพทย์ผู้ชำนาญการด้านสูติ-นรีเวช

หัวใจเต้นผิดจังหวะ ร้ายแรงแค่ไหน? ต้องดู

ฟังประสบการณ์ตรงจากคุณปิยะ ผู้ป่วยหัวใจเต้นผิดจังหวะ