โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

รายการทีวี

รายการทีวีโรงพยาบาลรามคำแหง

รายการที่แพร่ภาพลงทีวี โรงพยาบาลรามคำแหง

ภาวะแทรกซ้อนอันตราย จาก COVID-19 ในเด็ก

พญ.ตวงพร ตุรงค์สมบูรณ์ แพทย์ผู้ชำนาญการด้านโรคติดเชื้อในเด็ก

Intra Oral Scanner-3D Scanner นวัตกรรมสแกนเนอร์ ทำฟันแบบดิจิตอล

ทพ.ริม เกษสาคร ผู้เชี่ยวชาญทันตกรรมประดิษฐ์

นับลูกดิ้นอย่างไร?...ให้รู้ว่าลูกในครรภ์ยังสุขภาพดี

พญ.ศรีสุภา เลาห์ภากรณ์ สูติ-นรีเวช ผู้เชี่ยวชาญมะเร็งวิทยานรีเวช และ การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับวัคซีน-19ในผู้ป่วยเบาหวาน

พญ.พรศรี ชัยวิจิตมลากูล แพทย์ผู้ชำนาญการโรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ

สัญญาณเตือนไทรอยด์เป็นพิษ

พญ.ศรีกร จินะดิษฐ์ แพทย์ผู้ชำนาญการด้านโรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ