ศูนย์หัวใจ 
Heart Center

 


 


ศูนย์หัวใจ  Heart Center
ศูนย์อัมพาตเฉียบพลัน  Stroke Center
ศูนย์กระดูกและข้อ  Orthopedic Center
ศูนย์รักษาแผลเบาหวานที่เท้า
Diabetic Foot, Vasculor Surgery
แผนกอายุรกรรม Internal Medicine
โรคสมองและระบบประสาท Neurology
โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
Endocrinology and Metabolism
โรคระบบทางเดินอาหาร Gastrointestinal
โรคภูมิแพ้ Allergy
โรคติดเชื้อ Infectious Disease
โรคเลือด Hematology
โรคข้อ Rheumatology
โรคไต Nephrology
โรคมะเร็ง Oncology
โรคปอด Pulmonology
แผนกศัลยกรรม Surgery
แผนกหัวใจเต้นผิดจังหวะ Cardiac Arrhythmia
แผนกฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด
Cardiac Rehabilitation
แผนกสูติ-นรีเวช
Obstetrics and Gynecology Clinic
แผนก หู คอ จมูก 
Ear, Nose and Throat Center
แผนกตา Eye Center
แผนกเด็ก Pediatrics Center
แผนกผิวหนังศัลยกรรมเลเซอร์ Dermatology & Laser Center
แผนกกายภาพบำบัด Physical Therapy
แผนกจิตเวช Phychiatry
แผนกทันตกรรม Dental Center

 

ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ
Cardiology
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
นพ.วิชัย ศรีมนัส WICHAI SRIMANUS
08.00-12.00
08.00-12.00
08.00-12.00
08.00-12.00
08.00-12.00
ศาสตราธิคุณ นพ.วสันต์ อุทัยเฉลิม WASAN UDAYACHALERM
16.00-19.00
16.00-19.00
13.00-18.00
รศ.นพ.ถาวร สุทธิไชยากุล TAWORN SUITHICHAIYAKUL
09.00-12.00
 
     
นพ.สมศักดิ์ เอกปรัชญากุล SOMSAK EKPRACHYAKOON
08.00-12.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
รศ.นพ.บัญชา ศันสนีย์วิทยกุล BUNCHA SUNSANEEWITAYAKUL
09.00-18.00
09.00-17.00
17.00-20.00
09.00-18.00

10.00-17.00

นพ.ปรีชา เอื้อโรจนอังกูร PREECHA UEROJAUNGKUL
20.00-22.00
08.00-17.00
นพ.เมธี เลิศนันทกุล MATHEE LERTNANTAKUL
08.00-16.00
09.00-17.00
09.00-18.00
09.00-16.00
09.00-17.00
09.00-17.00
นพ.ภาณุ สมุทรสาคร PANU SAMUTSAKORN  
08.00-14.00
08.00-14.00
08.00-14.00
08.00-14.00
08.00-14.00
08.00-12.00
นพ.วิรัช เคหสุขเจริญ WIRASH KEHASUKCHAROEN
17.00-20.00
17.00-20.00
   
10.00-18.00
นพ.ชัยทัต ตียพันธ์ CHAITAT TEEYAPANT
09.00-19.00
09.00-17.00
09.00-19.00
09.00-12.00
09.00-17.00
09.00-19.00
พญ.ปนัดดา สุวานิช PANUDDA SUWANICH
08.00-20.00
08.00-20.00
08.00-15.00
08.00-20.00
08.00-12.00
09.30-14.00
20.00-22.00

    08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-20.00
08.00-17.00
08.00-17.00
   
นพ.พัฒนชัย เฉลิมวรรณ์ PATTANACHAI CHALERMWAN  
20.00-22.00
20.00-22.00
20.00-22.00
 
พญ.บัณฑิตา พงษ์ตัณฑกุล BANTHITA PHONGTUNTAKUL    
10.00-22.00
13.00-20.00
15.00-20.00
13.00-20.00
08.00-17.00
นพ.ชลิต เชียรวิชัย CHALIT CIEANWICHAI    
09.00-12.00
       
นพ.ธีรภัทร ราชรักษ์ THEERAPAT RACHARAK
08.00-22.00
12.00-22.00
12.00-20.00
12.00-22.00
 
12.00-20.00
 
นพ.นิธิ สัมมาชีพวิศวกุล NITHI SUMMASHIPVITSAVAKUL  
08.00-17.00
 
12.00-22.00
12.00-22.00
12.00-22.00
08.00-22.00
พญ.ไพลิน พาสพิษณุ PAILIN PASPITSANU
12.00-20.00
13.00-22.00
12.00-22.00
08.00-17.00
08.00-17.00
   
นพ.รณพิชัย โชคสุวัฒนสกุล RONPICHAI CHOKESUWATTANASKUL
08.00-12.00
           
ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ
Cardiac Arrhythmia
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
รศ.นพ.บัญชา ศันสนีย์วิทยกุล BUNCHA SUNSANEEWITAYAKUL
09.00-18.00
09.00-17.00
17.00-20.00
09.00-18.00
10.00-17.00
นพ.ปรีชา เอื้อโรจนอังกูร PREECHA UEROJAUNGKUL
20.00-22.00
08.00-17.00
นพ.รณพิชัย โชคสุวัฒนสกุล RONPICHAI CHOKESUWATTANASKUL
08.00-12.00
           
ผู้เชี่ยวชาญขยายหลอดเลือดหัวใจ
Certificate in Interventional Cardiology
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
รศ.นพ.วสันต์ อุทัยเฉลิม WASAN UDAYACHALERM
16.00-19.00
16.00-19.00
13.00-18.00
17.00-20.00
17.00-20.00
 
10.00-18.00
    08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00
09.30-14.00
20.00-22.00

 Update 19 September 2021
Tel. 02-743-9999 Ext 3110, 3118, 3119