ศูนย์หัวใจ  Heart Center
ศูนย์อัมพาตเฉียบพลัน  Stroke Center
ศูนย์กระดูกและข้อ  Orthopedic Center
ศูนย์รักษาแผลเบาหวานที่เท้า
Diabetic Foot, Vasculor Surgery
แผนกอายุรกรรม Internal Medicine
โรคสมองและระบบประสาท  Neurology
โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
   Diabetes,Endocrinology and Metabolism
โรคระบบทางเดินอาหาร Gastrointestinal
โรคภูมิแพ้  Allergy
โรคติดเชื้อ  Infectious Disease
โรคเลือด  Hematology
โรคข้อ  Rheumatology
โรคไต  Nephrology
โรคมะเร็ง  Oncology
โรคปอด  Pulmonology
แผนกศัลยกรรม  Surgery
แผนกสูติ-นรีเวช
Obstetrics and Gynecology Clinic
แผนก หู คอ จมูก 
Ear, Nose and Throat Center
แผนกตา  Eye Center
แผนกเด็ก  Pediatrics Center
แผนกผิวหนังศัลยกรรมเลเซอร์
Dermatology & Laser Center
แผนกกายภาพบำบัด  Physical Therapy
แผนกจิตเวช  Phychiatry
แผนกทันตกรรม  Dental Center

 

ศูนย์หัวใจ 
Heart Centerผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ
Cardiology
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
นพ.วิชัย ศรีมนัส WICHAI SRIMANUS
08.00-12.00
08.00-12.00
08.00-12.00
08.00-12.00
08.00-12.00
รศ.นพ.วสันต์ อุทัยเฉลิม WASAN UDAYACHALERM
16.00-19.00
16.00-19.00
13.00-18.00
รศ.นพ.ถาวร สุทธิไชยากุล TAWORN SUITHICHAIYAKUL
09.00-12.00
17.30-20.00
17.30-20.00
   
นพ.สมศักดิ์ เอกปรัชญากุล SOMSAK EKPRACHYAKOON
08.00-12.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
รศ.นพ.บัญชา ศันสนีย์วิทยกุล BUNCHA SUNSANEEWITAYAKUL
09.00-18.00
09.00-17.00
17.00-20.00
09.00-18.00

10.00-17.00

นพ.ปรีชา เอื้อโรจนอังกูร PREECHA UEROJAUNGKUL
20.00-22.00
08.00-17.00
นพ.เมธี เลิศนันทกุล MATHEE LERTNANTAKUL
08.00-16.00
09.00-17.00
09.00-18.00
09.00-16.00
09.00-17.00
09.00-17.00
นพ.ภาณุ สมุทรสาคร PANU SAMUTSAKORN  
08.00-14.00
08.00-14.00
08.00-14.00
08.00-14.00
08.00-14.00
08.00-12.00
นพ.วิรัช เคหสุขเจริญ WIRASH KEHASUKCHAROEN
17.00-20.00
17.00-20.00
   
10.00-18.00
นพ.ชัยทัต ตียพันธ์ CHAITAT TEEYAPANT
09.00-19.00
09.00-17.00
09.00-19.00
09.00-12.00
09.00-17.00
09.00-19.00
พญ.ปนัดดา สุวานิช PANUDDA SUWANICH
08.00-20.00
08.00-20.00
08.00-15.00
08.00-20.00
08.00-12.00
09.30-14.00
20.00-22.00

    08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-20.00
08.00-17.00
08.00-17.00
   
นพ.พัฒนชัย เฉลิมวรรณ์ PATTANACHAI CHALERMWAN  
20.00-22.00
20.00-22.00
20.00-22.00
 
พญ.บัณฑิตา พงษ์ตัณฑกุล BANTHITA PHONGTUNTAKUL    
10.00-22.00
13.00-20.00
15.00-20.00
13.00-20.00
08.00-17.00
นพ.ชลิต เชียรวิชัย CHALIT CIEANWICHAI    
09.00-12.00
       
นพ.ธีรภัทร ราชรักษ์ THEERAPAT RACHARAK
08.00-22.00
12.00-22.00
12.00-20.00
12.00-22.00
 
12.00-20.00
 
นพ.นิธิ สัมมาชีพวิศวกุล NITHI SUMMASHIPVITSAVAKUL  
08.00-17.00
 
12.00-22.00
12.00-22.00
12.00-22.00
08.00-22.00
ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ
Electrophysiologists
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
รศ.นพ.บัญชา ศันสนีย์วิทยกุล BUNCHA SUNSANEEWITAYAKUL
09.00-18.00
09.00-17.00
17.00-20.00
09.00-18.00
10.00-17.00
นพ.ปรีชา เอื้อโรจนอังกูร PREECHA UEROJAUNGKUL
20.00-22.00
08.00-17.00
ผู้เชี่ยวชาญขยายหลอดเลือดหัวใจ
Certificate in Interventional Cardiology
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
รศ.นพ.วสันต์ อุทัยเฉลิม WASAN UDAYACHALERM
16.00-19.00
16.00-19.00
13.00-18.00
17.00-20.00
17.00-20.00
 
10.00-18.00
    08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00
09.30-14.00
20.00-22.00
Update 9 August 2019
Tel. 02-743-9999 Ext 3110, 3118, 3119