โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ห้องพักผู้ป่วยใน

บริการห้องพักผู้ป่วยในโรงพยาบาล

สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในโรงพยาบาล

ห้องพักผู้ป่วยใน

อัตราค่าห้อง-ค่าบริการพยาบาล-ต่อวัน

ประเภทห้อง ค่าห้อง/วัน (บาท) ค่าบริการพยาบาล
และค่าบริการทางการแพทย์/วัน (บาท)
ราคารวม/วัน (บาท)
1. ห้องแพลทตินั่ม อาคาร 3
Platinum Room
9,500 2,000 11,500
2. ห้องวีไอพี อาคาร 3
VIP Room
6,000 1,800 7,800
3. ห้องเดี่ยวพิเศษ อาคาร 3
Deluxe Room
2,100 1,700 3,800
4. ห้องวีไอพี อาคาร 2
VIP Room
5,000 1,800 6,800
5. ห้องเดี่ยวพิเศษ อาคาร 2
Deluxe Room
2,100 1,700 3,800
6. ห้องเดี่ยวธรรมดา อาคาร 1 Ward 1/4
Standard Single Room
1,800 1,700 3,500
7. ห้องเดี่ยวธรรมดา อาคาร 1
Standard Single Room
1,800 1,700 3,500
8. ห้อง 2 เตียงแอร์ อาคาร 1
2 Bed Room with Air Condition
800 1,700 2,500
9. ห้อง 4 เตียงแอร์ อาคาร 1
4 Bed Room with Air Condition
500 1,700 2,200
10. ห้องเดี่ยวพิเศษ อาคาร 1 Ward 1/5 เด็ก
Deluxe Room Ward 1/5 PED
1,500 1,700 3,200
11. ห้องเดี่ยวพิเศษ อาคาร 3 Ward 3/7 เด็ก
Deluxe Room Ward 3/7 PED
2,100 1,700 3,800

หมายเหตุ : Up Date 02 August 2021

1. ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม และค่าโทรศัพท์ ไม่รวมอยู่ในค่าห้อง

2. ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า