โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

คุณจะเป็นหนึ่งในทีมงาน

โรงพยาบาลรามคำแหง ที่รับผิดชอบในหลายบทบาท

และกิจกรรมสำคัญ เป็นโอกาสที่จะแสดงถึงศักยภาพและพัฒนาทักษะของคุณในองค์กรระดับนานาชาติที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

สมัครงานกับโรงพยาบาลรามคำแหง

หัวหน้า แผนกรับผู้ป่วยใน สมัคร
ผู้ช่วยกรรมการบริหาร ฝ่ายบริหาร สมัคร
นักเทคนิคการแพทย์ แผนก LAB  สมัคร
เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน แผนกการเงินใน สมัคร
เจ้าหน้าที่ต้อนรับส่วนหน้า แผนกต้อนรับส่วนหน้า สมัคร
เจ้าหน้าที่ต้อนรับ แผนกเวชระเบียน สมัคร
เจ้าหน้าที่ทำบัตร แผนกเวชระเบียน สมัคร
พนักงานขับรถ แผนกยานพาหนะ สมัคร
พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย แผนก ICU.2 สมัคร