โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

คุณจะเป็นหนึ่งในทีมงาน

โรงพยาบาลรามคำแหง ที่รับผิดชอบในหลายบทบาท

และกิจกรรมสำคัญ เป็นโอกาสที่จะแสดงถึงศักยภาพและพัฒนาทักษะของคุณในองค์กรระดับนานาชาติที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

สมัครงานกับโรงพยาบาลรามคำแหง

หัวหน้า แผนกรับผู้ป่วยใน สมัคร
ช่าง แผนกซ่อมบำรุง สมัคร
ช่าง แผนกซ่อมบำรุง สมัคร
ผู้ช่วยกรรมการบริหาร ฝ่ายบริหาร สมัคร
เจ้าหน้าที่ต้อนรับส่วนหน้า แผนกต้อนรับส่วนหน้า สมัคร
เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน แผนกการเงินใน สมัคร
พนักงานขับรถ แผนกยานพาหนะ สมัคร