โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

คุณจะเป็นหนึ่งในทีมงาน

โรงพยาบาลรามคำแหง ที่รับผิดชอบในหลายบทบาท

และกิจกรรมสำคัญ เป็นโอกาสที่จะแสดงถึงศักยภาพและพัฒนาทักษะของคุณในองค์กรระดับนานาชาติที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

สมัครงานกับโรงพยาบาลรามคำแหง

หัวหน้า แผนกรับวางบิล UCEP สมัคร
เจ้าหน้าที่การเงิน แผนกการเงินนอก สมัคร
เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล แผนกการเงินใน สมัคร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน แผนกตรวจสอบภายใน สมัคร
พยาบาล สมัคร
หัวหน้า แผนกโภชนาการ สมัคร
หัวหน้า แผนกรับผู้ป่วยใน สมัคร
หัวหน้า แผนกซ่อมบำรุง สมัคร
นักเทคนิคการแพทย์ แผนกเครื่องมือแพทย์ สมัคร
ช่าง แผนกซ่อมบำรุง สมัคร
ผู้ช่วยหัวหน้าช่าง แผนกซ่อมบำรุง สมัคร
เจ้าหน้าที่ต้อนรับส่วนหน้า แผนกต้อนรับส่วนหน้า สมัคร
เจ้าหน้าที่ต้อนรับ แผนกเวชระเบียน สมัคร
เจ้าหน้าที่ทำบัตร แผนกเวชระเบียน สมัคร
เจ้าหน้าที่ห้องผ้า แผนกห้องผ้า  สมัคร
เจ้าหน้าที่เวรเปล แผนกเวรเปล สมัคร
เจ้าหน้าที่ตรวจเครื่องมือพิเศษทางตา แผนกผู้ป่วยนอก แว่นตา  สมัคร
พนักงานส่งเอกสาร แผนก LAB สมัคร
เลขานุการ แผนกซ่อมบำรุง สมัคร
พนักงานผู้ช่วยแพทย์, พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย, พนักงานผู้ช่วยแผนก OPD, WARD, Special Unit, ทันตกรรม, Cath Lab สมัคร