โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

คุณจะเป็นหนึ่งในทีมงาน

โรงพยาบาลรามคำแหง ที่รับผิดชอบในหลายบทบาท

และกิจกรรมสำคัญ เป็นโอกาสที่จะแสดงถึงศักยภาพและพัฒนาทักษะของคุณในองค์กรระดับนานาชาติที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

สมัครงานกับโรงพยาบาลรามคำแหง

เลขานุการ กรรมการบริหาร (รับสมัครด่วน) สมัคร
หัวหน้า แผนกซ่อมบำรุง สมัคร
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด บริษัทคู่สัญญา แผนกส่งเสริมการตลาด สมัคร
เจ้าหน้าที่สต๊อก แผนกสต๊อก สมัคร
พนักงานต้อนรับส่วนหน้า แผนกต้อนรับส่วนหน้า สมัคร
เจ้าหน้าที่ทำบัตร แผนกเวชระเบียน สมัคร
เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน แผนกการเงินใน สมัคร
เจ้าหน้าที่การเงิน แผนกการเงินนอก สมัคร
เจ้าหน้าที่การเงิน แผนกการเงินใน สมัคร
เจ้าหน้าที่รับผู้ป่วยใน แผนกรับผู้ป่วยใน สมัคร
พนักงานผู้ช่วยแพทย์ แผนกจ่ายกลาง Supply สมัคร
พนักงานผู้ช่วยแพทย์, พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย แผนก OPD, WARD, Special Unit สมัคร
พนักงานรับโทรศัพท์ แผนก OPERATOR สมัคร
ผู้ช่วยทันตกรรม แผนกทันตกรรม สมัคร
พนักงานผู้ช่วยทันตกรรม แผนกทันตกรรม สมัคร
วิศวกร แผนกเครื่องมือแพทย์ สมัคร
เจ้าหน้าที่ห้องผ้า แผนกห้องผ้า สมัคร
เจ้าหน้าที่เวรเปล แผนกเวรเปล สมัคร
แม่บ้าน แผนกห้องผ่าตัด สมัคร
เลขานุการ แผนกซ่อมบำรุง สมัคร
ช่างไฟฟ้า แผนกซ่อมบำรุง สมัคร
ผู้ช่วยช่าง แผนกซ่อมบำรุง สมัคร
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ แผนกช่างเครื่องมือแพทย์ สมัคร
พนักงานผู้ช่วยแม่บ้าน แผนกแม่บ้าน สมัคร
พนักงานขับรถ แผนกยานพาหนะ สมัคร
ผู้ช่วยพยาบาล สมัคร
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ นักพัฒนาระบบ แผนกคอมพิวเตอร์ สมัคร
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ นักวิเคราะห์ระบบ แผนกคอมพิวเตอร์ สมัคร
เจ้าหน้าที่ต้อนรับ แผนกเวชระเบียน  สมัคร
ผู้ช่วยพัฒนาระบบองค์กร แผนกพัฒนาระบบองค์กร สมัคร