โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

คุณจะเป็นหนึ่งในทีมงาน

โรงพยาบาลรามคำแหง ที่รับผิดชอบในหลายบทบาท

และกิจกรรมสำคัญ เป็นโอกาสที่จะแสดงถึงศักยภาพและพัฒนาทักษะของคุณในองค์กรระดับนานาชาติที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

สมัครงานกับโรงพยาบาลรามคำแหง

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (ด่วน) สมัคร
หัวหน้า แผนกซ่อมบำรุง (ด่วน) สมัคร
หัวหน้า แผนกโภชนาการ (ด่วน) สมัคร
เจ้าหน้าที่บัญชี แผนกบัญชี (ด่วน) สมัคร
เจ้าหน้าที่สต๊อก แผนกสต๊อก (ด่วน) สมัคร
นักโภชนาการ แผนกโภชนาการ สมัคร
พยาบาล ICU (โรงพยาบาลรามคำแหง 2) สมัคร
พยาบาล ห้องฉุกเฉิน (โรงพยาบาลรามคำแหง 2) สมัคร
ผู้ช่วยหัวหน้า (โรงพยาบาลรามคำแหง 2) สมัคร
ผู้ตรวจการ สมัคร
หัวหน้า แผนกการเงินนอก สมัคร
เจ้าหน้าที่บุคคล แผนกบุคคล สมัคร
เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน แผนกการเงินนอก สมัคร
เภสัชกร แผนกเภสัชกรรม สมัคร
พยาบาล สมัคร
เลขานุการ ฝ่ายบริหาร สมัคร
เจ้าหน้าที่ต้อนรับ แผนกเวชระเบียน สมัคร
เจ้าหน้าที่ทำบัตร แผนกเวชระเบียน สมัคร
เจ้าหน้าที่บัตรบน แผนกเวชระเบียน สมัคร
เจ้าหน้าที่การเงิน แผนกการเงินนอก สมัคร
เจ้าหน้าที่การเงิน แผนกการเงินใน สมัคร
เจ้าหน้าที่ประเมินราคา แผนกการเงินใน สมัคร
ช่าง แผนกซ่อมบำรุง สมัคร
ช่าง แผนกซ่อมบำรุง สมัคร
ผู้ช่วยหัวหน้าช่าง แผนกซ่อมบำรุง สมัคร
พนักงานรับโทรศัพท์ แผนก OPERATOR สมัคร
เจ้าหน้าที่เวรเปล แผนกเวรเปล สมัคร
พนักงานผู้ช่วยแพทย์, พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย, พนักงานผู้ช่วยแผนก OPD, WARD, Special Unit, ทันตกรรม, Cath Lab สมัคร
พนักงานครัวอิสลาม แผนกโภชนาการ สมัคร
พนักงานผู้ช่วยแม่บ้าน แผนกแม่บ้าน สมัคร
พนักงานขับรถ แผนกยานพาหนะ สมัคร
นักเทคนิคการแพทย์ แผนก LAB   สมัคร
ผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค แผนก X-RAY สมัคร
ผู้ช่วยนักกายภาพ แผนกกายภาพ สมัคร
พนักงานส่งเอกสาร แผนก LAB สมัคร
พนักงานต้อนรับ แผนกต้อนรับส่วนหน้า สมัคร
เจ้าหน้าที่สต็อก แผนกสต็อก สมัคร