โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

คุณจะเป็นหนึ่งในทีมงาน

โรงพยาบาลรามคำแหง ที่รับผิดชอบในหลายบทบาท

และกิจกรรมสำคัญ เป็นโอกาสที่จะแสดงถึงศักยภาพและพัฒนาทักษะของคุณในองค์กรระดับนานาชาติที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

สมัครงานกับโรงพยาบาลรามคำแหง

เจ้าหน้าที่การตลาด  สมัคร
เจ้าหน้าที่การเงิน แผนกทันตกรรม สมัคร
เจ้าหน้าที่การเงินใน แผนกการเงินใน สมัคร
พนักงานผู้ช่วยแพทย์ แผนกจ่ายกลาง สมัคร
เจ้าหน้าที่ตรวจเครื่องมือพิเศษทางตา แผนกผู้ป่วยนอก แว่นตา     สมัคร
พนักงานต้อนรับ แผนก X-RAY สมัคร
เจ้าหน้าที่การเงิน แผนกการเงินนอก      สมัคร
เจ้าหน้าที่บัญชี แผนกเครื่องมือแพทย์ สมัคร
ช่างซ่อมรถกอล์ฟ แผนกเครื่องมือแพทย์ สมัคร
ช่าง แผนกซ่อมบำรุง สมัคร
Customer Service แผนกผู้ป่วยนอก สมัคร
เจ้าหน้าที่ทำบัตร แผนกเวชระเบียน สมัคร
เจ้าหน้าที่ต้อนรับ แผนกเวชระเบียน สมัคร
วิศวกร แผนกเครื่องมือแพทย์ สมัคร
นักโภชนาการ แผนกโภชนาการ สมัคร
ผู้ช่วยทันตกรรม แผนกทันตกรรม สมัคร
เลขานุการช่าง แผนกซ่อมบำรุง สมัคร
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ แผนกช่างเครื่องมือแพทย์ สมัคร
แม่บ้าน แผนกห้องผ่าตัด สมัคร
ผู้ช่วยพยาบาล สมัคร
พนักงานต้อนรับส่วนหน้า สมัคร
เจ้าหน้าที่เวรเปล แผนกเวรเปล สมัคร
พนักงานส่งเอกสาร แผนกเครื่องมือแพทย์ สมัคร
ช่างสอบเทียบ แผนกเครื่องมือแพทย์ สมัคร
พนักงานผู้ช่วยแพทย์, พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย แผนก OPD, WARD, Special Unit สมัคร
เจ้าหน้าที่ห้องผ้า แผนกห้องผ้า สมัคร
พนักงานผู้ช่วยแม่บ้าน WARD แผนกแม่บ้าน สมัคร
เจ้าหน้าที่รับผู้ป่วยใน แผนกรับผู้ป่วยใน                                                     สมัคร
เจ้าหน้าที่สต็อก แผนกเครื่องมือแพทย์ สมัคร
พยาบาลไตเทียม แผนกเครื่องมือแพทย์ สมัคร
เจ้าหน้าที่ดูแลอาคารและสถานที่นอกอาคาร แผนกอาคารสถานที่ สมัคร
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ นักพัฒนาระบบ แผนกคอมพิวเตอร์ สมัคร
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ นักวิเคราะห์ระบบ แผนกคอมพิวเตอร์ สมัคร
พนักงานรับโทรศัพท์ แผนก OPERATOR สมัคร