โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

คุณจะเป็นหนึ่งในทีมงาน

โรงพยาบาลรามคำแหง ที่รับผิดชอบในหลายบทบาท

และกิจกรรมสำคัญ เป็นโอกาสที่จะแสดงถึงศักยภาพและพัฒนาทักษะของคุณในองค์กรระดับนานาชาติที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

สมัครงานกับโรงพยาบาลรามคำแหง

เจ้าหน้าที่บัญชี แผนกบัญชี สมัคร
เลขานุการฝ่ายบริหาร สมัคร
เจ้าหน้าที่การตลาด  สมัคร
พนักงานต้อนรับส่วนหน้า สมัคร
เจ้าหน้าที่ทำบัตร แผนกเวชระเบียน สมัคร
เจ้าหน้าที่ต้อนรับ แผนกเวชระเบียน สมัคร
นักโภชนาการ แผนกโภชนาการ สมัคร
พนักงานรับโทรศัพท์ แผนก OPERATOR สมัคร
ผู้ช่วยทันตกรรม แผนกทันตกรรม สมัคร
ช่างไฟฟ้า แผนกซ่อมบำรุง สมัคร
เลขานุการช่าง แผนกซ่อมบำรุง สมัคร
แม่บ้าน แผนกห้องผ่าตัด สมัคร
พนักงานผู้ช่วยแม่บ้าน WARD แผนกแม่บ้าน สมัคร
พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย แผนกกายภาพบำบัด สมัคร
ผู้ช่วยพยาบาล สมัคร
พนักงานผู้ช่วยแพทย์, พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย แผนก OPD, WARD, Special Unit สมัคร
เจ้าหน้าที่เวรเปล แผนกเวรเปล สมัคร
เจ้าหน้าที่ห้องผ้า แผนกห้องผ้า สมัคร
เจ้าหน้าที่รับผู้ป่วยใน แผนกรับผู้ป่วยใน                                                     สมัคร
เจ้าหน้าที่ตรวจเครื่องมือพิเศษทางตา แผนกผู้ป่วยนอก แว่นตา     สมัคร
พนักงานผู้ช่วยแพทย์ แผนกจ่ายกลาง สมัคร
เจ้าหน้าที่การเงิน แผนกการเงินนอก      สมัคร
เจ้าหน้าที่การเงินใน แผนกการเงินใน สมัคร
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ แผนกช่างเครื่องมือแพทย์ สมัคร
ผู้ช่วยช่าง แผนกซ่อมบำรุง สมัคร
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ นักพัฒนาระบบ แผนกคอมพิวเตอร์ สมัคร
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ นักวิเคราะห์ระบบ แผนกคอมพิวเตอร์ สมัคร
วิศวกร แผนกเครื่องมือแพทย์ สมัคร
เจ้าหน้าที่ดูแลอาคารและสถานที่นอกอาคาร แผนกอาคารสถานที่ สมัคร
พนักงานผู้ช่วยทันตกรรม แผนกทันตกรรม สมัคร