โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

คุณจะเป็นหนึ่งในทีมงาน

โรงพยาบาลรามคำแหง ที่รับผิดชอบในหลายบทบาท

และกิจกรรมสำคัญ เป็นโอกาสที่จะแสดงถึงศักยภาพและพัฒนาทักษะของคุณในองค์กรระดับนานาชาติที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

สมัครงานกับโรงพยาบาลรามคำแหง

พยาบาล สมัคร
เจ้าหน้าที่การตลาด แผนกการตลาด สมัคร
หัวหน้า แผนกโภชนาการ สมัคร
หัวหน้า แผนกรับผู้ป่วยใน สมัคร
หัวหน้า แผนกซ่อมบำรุง สมัคร
นักเทคนิคการแพทย์ แผนก LAB, เครื่องมือแพทย์ สมัคร
ช่าง แผนกซ่อมบำรุง สมัคร
ผู้ช่วยหัวหน้าช่าง แผนกซ่อมบำรุง สมัคร
ผู้ช่วยฯ แผนก X-RAY สมัคร
ผู้ช่วยกรรมการบริหาร ฝ่ายบริหาร สมัคร
เจ้าหน้าที่ต้อนรับส่วนหน้า แผนกต้อนรับส่วนหน้า สมัคร
เจ้าหน้าที่ต้อนรับ แผนกเวชระเบียน สมัคร
เจ้าหน้าที่ทำบัตร แผนกเวชระเบียน สมัคร
เจ้าหน้าที่การเงินนอก แผนกการเงินนอก สมัคร
เจ้าหน้าที่การเงินใน แผนกการเงินใน สมัคร
พนักงานผู้ช่วยแม่บ้าน แผนกแม่บ้าน สมัคร
เจ้าหน้าที่เวรเปล แผนกเวรเปล สมัคร
เจ้าหน้าที่ตรวจเครื่องมือพิเศษทางตา แผนกผู้ป่วยนอก แว่นตา  สมัคร
พนักงานส่งเอกสาร แผนก LAB สมัคร
เลขานุการ แผนกซ่อมบำรุง สมัคร
พนักงานผู้ช่วยแพทย์, พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย, พนักงานผู้ช่วยแผนก OPD, WARD, Special Unit, ทันตกรรม, Cath Lab สมัคร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน แผนกตรวจสอบภายใน สมัคร
พนักงานขับรถ แผนกยานพาหนะ สมัคร
ผู้ช่วยฯ แผนก LAB  สมัคร
เจ้าหน้าที่ห้องผ้า แผนกห้องผ้า  สมัคร