โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

คุณจะเป็นหนึ่งในทีมงาน

โรงพยาบาลรามคำแหง ที่รับผิดชอบในหลายบทบาท

และกิจกรรมสำคัญ เป็นโอกาสที่จะแสดงถึงศักยภาพและพัฒนาทักษะของคุณในองค์กรระดับนานาชาติที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

สมัครงานกับโรงพยาบาลรามคำแหง

หัวหน้า แผนกรับผู้ป่วยใน สมัคร
รองหัวหน้าช่าง แผนกซ่อมบำรุง สมัคร
ผู้ช่วยหัวหน้าช่าง แผนกซ่อมบำรุง สมัคร
ช่าง แผนกซ่อมบำรุง สมัคร
เลขานุการ แผนกซ่อมบำรุง สมัคร
ผู้ช่วยกรรมการบริหาร ฝ่ายบริหาร สมัคร
เจ้าหน้าที่ต้อนรับส่วนหน้า แผนกต้อนรับส่วนหน้า สมัคร
นักเทคนิคการแพทย์ แผนกเครื่องมือแพทย์ สมัคร
ฝ่ายต่างประเทศ แผนกเครื่องมือแพทย์ สมัคร
เจ้าหน้าที่ต้อนรับ แผนกเวชระเบียน สมัคร
เจ้าหน้าที่ทำบัตร แผนกเวชระเบียน สมัคร
พนักงานขับรถ แผนกยานพาหนะ สมัคร
เจ้าหน้าที่การเงินนอก แผนกการเงินนอก สมัคร
พนักงานผู้ช่วยแม่บ้าน แผนกแม่บ้าน สมัคร
เจ้าหน้าที่เวรเปล แผนกเวรเปล สมัคร