โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

คุณจะเป็นหนึ่งในทีมงาน

โรงพยาบาลรามคำแหง ที่รับผิดชอบในหลายบทบาท

และกิจกรรมสำคัญ เป็นโอกาสที่จะแสดงถึงศักยภาพและพัฒนาทักษะของคุณในองค์กรระดับนานาชาติที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

สมัครงานกับโรงพยาบาลรามคำแหง

พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย, พนักงานผู้ช่วยแพทย์ สมัคร
เจ้าหน้าที่บุคคล แผนกบุคคล สมัคร
เจ้าหน้าที่บริการและลูกค้าสัมพันธ์ แผนกบริการและลูกค้าสัมพันธ์  สมัคร
ผู้ตรวจการ สมัคร
หัวหน้า WARD สมัคร
หัวหน้า แผนกการเงินนอก สมัคร
หัวหน้า แผนกรับวางบิล UCEP สมัคร
หัวหน้า แผนกโภชนาการ สมัคร
หัวหน้า แผนกรับผู้ป่วยใน สมัคร
หัวหน้า แผนกซ่อมบำรุง สมัคร
ผู้ช่วยหัวหน้า แผนกสต๊อก  สมัคร
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สมัคร
ผู้ช่วยเภสัช แผนกเภสัชกรรม สมัคร
เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน แผนกการเงินนอก สมัคร
หัวหน้า Customer Service สมัคร
เจ้าหน้าที่สต๊อก แผนกสต๊อก สมัคร
เภสัชกร แผนกเภสัชกรรม สมัคร
พยาบาล สมัคร
เลขานุการ ฝ่ายบริหาร สมัคร
เจ้าหน้าที่ต้อนรับส่วนหน้า แผนกต้อนรับส่วนหน้า สมัคร
เจ้าหน้าที่ต้อนรับ แผนกเวชระเบียน สมัคร
เจ้าหน้าที่ทำบัตร แผนกเวชระเบียน สมัคร
เจ้าหน้าที่การเงิน แผนกการเงินนอก สมัคร
เจ้าหน้าที่การเงิน แผนกการเงินใน สมัคร
เจ้าหน้าที่เวชสถิติ แผนกการเงินใน สมัคร
เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล แผนกการเงินใน สมัคร
เจ้าหน้าที่ประเมินราคา แผนกการเงินใน สมัคร
นักเทคนิคการแพทย์ แผนกLAB, เครื่องมือแพทย์ สมัคร
ช่าง แผนกซ่อมบำรุง สมัคร
ช่าง แผนกซ่อมบำรุง สมัคร
ผู้ช่วยหัวหน้าช่าง แผนกซ่อมบำรุง สมัคร
พนักงานรับโทรศัพท์ แผนก OPERATOR สมัคร
เจ้าหน้าที่เวรเปล แผนกเวรเปล สมัคร
พนักงานผู้ช่วยแพทย์, พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย, พนักงานผู้ช่วยแผนก OPD, WARD, Special Unit, ทันตกรรม, Cath Lab สมัคร
พนักงานส่งเอกสาร แผนกLAB, เครื่องมือแพทย์ สมัคร
เจ้าหน้าที่ห้องผ้า แผนกห้องผ้า  สมัคร
แม่บ้าน แผนกห้องผ่าตัด สมัคร
เจ้าหน้าที่ธุรการ แผนกเครื่องมือแพทย์ สมัคร
พนักงานผู้ช่วยแม่บ้าน แผนกแม่บ้าน สมัคร
เจ้าหน้าที่ Call Center สมัคร
เจ้าหน้าที่การเงิน (Part Time) แผนกการเงินใน สมัคร
เจ้าหน้าที่บริการช่วยเหลือผู้ป่วย (Part Time)  สมัคร
พนักงานขับรถ แผนกยานพาหนะ  สมัคร
นักเทคนิคการแพทย์ แผนก LAB   สมัคร
ผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์ แผนก LAB   สมัคร
ผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค แผนก X-RAY สมัคร
พนักงานผู้ช่วยแพทย์ แผนกห้องจ่ายกลาง  สมัคร
พนักงานครัวอิสลาม แผนกครัวอิสลาม สมัคร