โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

แผนก

แผนกของทางโรงพยาบาลรามคำแหง

เรามีแผนกสำหรับดูแลผู้ป่วยที่ได้มาตรฐาน

  • ห้องคลอด

  • คลินิกนมแม่

  • แผนกฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ ปอดและการออกกำลังกาย

  • แผนกเด็ก 24 ชั่วโมง โรงพยาบาลรามคำแหง

    แผนกเด็ก 24 ชั่วโมง โรงพยาบาลรามคำแหง ให้บริการตรวจรักษา โดยกุมารแพทย์ทั่วไปและกุมารแพทย์เฉพาะทางกว่า 19 สาขา อีกทั้งยังมีแผนกเด็กสุขภาพดี แผนกส่งเสริมสุขภาพเด็ก แผนกส่งเสริมพัฒนาการเด็ก