ข่าวสาร

โรงพยาบาลรามคำแหง

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากทาง โรงพยาบลารามคำแหง

รองผู้ว่าราชการโอซากาประเทศญี่ปุ่น และคณะเข้าพบผู้บริหาร รพ.รามคำแหง

December 11 / 2018

นพ.สุธี ลีละเศรษฐกุล พร้อมด้วย นพ.พิชญ สมบูรณสิน ในฐานะตัวแทนคณะผู้บริหาร รพ.รามคำแหง ร่วมกันให้การต้อนรับ Mr. Jun Arai รองผู้ว่าราชการเมืองโอซากา ประเทศญี่ปุ่น

ภาพกิจกรรมงานวันเบาหวานโลก ปี 2561

November 14 / 2018

"เบาหวานกับครอบครัว" วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ คลินิกเบาหวานโรงพยาบาลรามคำแหง

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน

October 31 / 2018

ตามที่ นายชำนาญ ชนะภัย กรรมการบริหารโรงพยาบาลรามคำแหงและโรงพยาบาลในเครือ ขอพระราชทานไปทอดถวายยังชุมนุมสงฆ์ ณ วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร