โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

สาเหตุและอาการภาวะเลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูก

พญ.ศรีสุภา เลาห์ภากรณ์
สูติ-นรีเวช ผู้เชี่ยวชาญมะเร็งวิทยานรีเวชและการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช