โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

โควิดยังไม่หาย แต่ลูกจะเปิดเทอมแล้ว ทำไงดี?

พญ.ปิ่นประภา ธรรมวิภัชน์
แพทย์ผู้ชำนาญการด้านพัฒนาการและพฤติกรรมในเด็ก