โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

การออกกำลังกายลดอาการไหล่ติด

คุณเบญจพร หิรัญสินสุนทร
นักกายภาพบำบัด