โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

เมื่อลูกน้อยชักจากไข้

นพ.นเรศ เวชพร
แพทย์ผู้ชำนาญการโรคสมองและระบบประสาทวิทยาในเด็ก