โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ข้อสะโพกหักจากกระดูกพรุนในผู้สูงอายุ

นพ.สงัด ลิมปิวัฒกี
แพทย์ผู้ชำนาญการโรคกระดูกและข้อ