โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

เจ็บแน่นหน้าอกแบบไหน กรดไหลย้อนหรือโรคหัวใจ

พญ.บัณฑิตา พงษ์ตัณฑกุล
แพทย์ผู้ชำนาญการโรคหัวใจ