โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ท่าออกกำลังกายและการหายใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของปอด

คุณเบญจพร หิรัญสินสุนทร
นักกายภาพบำบัด