โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

โรคไตเสื่อม ภัยเงียบที่ไม่ควรมองข้าม

นพ.สิโรตม์ คุณาพรไพโรจน์
แพทย์ผู้ชำนาญการด้านโรคไต