โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

เทคโนโลยีที่ช่วยในการรักษา โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ

รศ.นพ.บัญชา ศันสนีย์วิทยกุล
แพทย์ผู้ชำนาญการโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ