โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

โรคใบหน้ากระตุกครึ่งซึก

ผศ.นพ.ปรัชญา ศรีวานิชภูมิ
แพทย์ผู้ชำนาญการโรคสมองและระบบประสาท