โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

การป้องกันหลอดเลือดสมองตีบควรปฎิบัติตัวอย่างไร?บ้าง

พญ.อริยา ทิมา
อายุรแพทย์ระบบประสาท