โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

แขน ขา อ่อนแรง อาการสัญญาณเตือนนี้ กำลังบอกอะไร?

นพ.พชร ลี้มิ่งสวัสดิ์
อายุรแพทย์ระบบประสาท