โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

รักษาอาการปวดไหล่ด้วยเทคโนโลยีส่องกล้องดีอย่างไร?

นพ.สิริศักดิ์ บูรณวัฒนาโชค
แพทย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ