โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

สาเหตุการเกิดภาวะแทรกซ้อน จากแผลเบาหวาน

 

นพ.สุทัศน์ อ้อศิริมานนท์
ศัลยแพทย์ด้านหลอดเลือด