โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

TAVI เปลี่ยนลิ้นหัวใจ โดยไม่ต้องผ่าตัด