โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

โรคกรดไหลย้อน ภัยเงียบที่ควรระวัง

พญ.ปานวาด มั่นจิต
แพทย์ผู้ชำนาญการโรคระบบทางเดินอาหาร