โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ภาวะครรภ์เป็นพิษ

พญ.ธิตินันท์ ตัณสถิตย์
แพทย์ผู้ชำนาญการด้านสูติ-นรีเวช