โรคกระดูกงอกทับเอ็นข้อไหล่

นพ.สิริศักดิ์ บูรณวัฒนาโชค
แพทย์โรคกระดูกและข้อ และด้านเวชศาสตร์การกีฬา