การทำ CPR อย่างถูกวิธี

รศ.นพ.บัญชา ศันสนีย์วิทยกุล
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ