ห้อง 2 เตียงแอร์ อาคาร 1
ห้อง 2 เตียงแอร์ อาคาร 1
May 13 / 2019