ศูนย์กระดูกและข้อ โรงพยาบาลรามคำแหง

รายชื่อศูนย์การแพทย์หรือคลินิกของโรงพยาบาลรามคำแหง

ศูนย์กระดูกและข้อ โรงพยาบาลรามคำแหง 

 

 

เสนอบริการอย่างครบวงจรสำหรับการวินิจฉัย การรักษาและการผ่าตัดกระดูกโดยศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีประสบการณ์ 

 

 

การบริการ 

 

 • ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ทั่วไป
 • ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง
 • ศัลยกรรมเกี่ยวกับเนื้องอกของกระดูกและกล้ามเนื้อ
 • เส้นประสาททั่วไป
 • ภาวะกระดูกพรุน
 • การบาดเจ็บของกระดูกและกล้ามเนื้อ
 • โรคทางออร์โธปิดิกส์ในเด็ก
 • การรักษาโดยการส่องกล้องและเวชศาสตร์การกีฬา
 • ศัลยกรรมการเปลี่ยนข้อเทียม สะโพกเทียม ข้อเข่าเทียม
 • ศัลยกรรมเกี่ยวกับมือ
 • ศัลยกรรมเกี่ยวกับเท้า

 

 

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์ 

 

 • ห้องตรวจผู้ป่วยนอก
 • ห้องใส่เฝือกและห้องให้การรักษา
 • การวินิจฉัยทางรังสีที่สมบูรณ์แบบรวมถึงเครื่องวินิจฉัยด้วยสนามแม่เหล็กรุ่นใหม่
 • การตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก

 

 

 ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู 

 

 • การใช้ระบบคอมพิวเตอร์บันทึกประวัติและข้อมูลของผู้ป่วยโดยสมบูรณ์แบบ
 • การตรวจทางรังสีแบบดิจิตอลโดยไม่ต้องใช้แผ่นฟิล์มเอกซเรย์

 

 

 

 

 

 • โรคกระดูกงอกทับเอ็นข้อไหล่

 • เอ็นกล้ามเนื้อหัวไหล่ฉีกขาด

 • หมอนรองกระดูกหัวเข่าฉีกขาด

 • กระดูกหักจากอุบัติเหตุ

 • ข้อไหล่ติดกับนวัตกรรมการรักษา

 • เอ็นไขว้หน้าข้อเข่าฉีกขาด

 • ภาวะกระดูกหักจากอุบัติเหตุ

 • อาการนิ้วล็อค

 • ขั้นตอนปฎิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุกระดูกหัก

 • วิธีการดูแลรักษากระดูกหักจากอุบัติเหตุ

 • ความเสื่อมของกระดูกในผู้สูงอายุ

 • โรคกระดูกพรุน

 • นวัตกรรมการส่องกล้องข้อไหล่