คลินิกอายุรกรรม

รายชื่อศูนย์การแพทย์หรือคลินิกของโรงพยาบาลรามคำแหง

คลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลรามคำแหง

 

ให้บริการทางด้านการตรวจรักษาด้วยการใช้ยา โดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และคอยดูแลให้บริการท่านทุกวันเพื่อสนองความต้องการของผู้รับบริการ นอกจากนี้ยังมีบริการให้คำปรึกษาให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรค และอาการต่างๆ รวมถึงการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ

 

 

แผนกอายุรกรรมให้บริการตรวจรักษา โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆดังต่อไปนี้ 

 

 1. อายุรกรรมโลหิตวิทยา
 2. อายุรกรรมติดเชื้อ
 3. อายุรกรรมโรคข้อ
 4. อายุรกรรมโรคมะเร็ง
 5. อายุรกรรมโรคไต
 6. อายุรกรรมเวชปฏิบัติทั่วไป​

 

 

การบริการรักษาทางด้านอายุรกรรมของเรารักษาเกี่ยวกับโรคต่างๆ อาทิ 

 

 • ไข้หวัด
 • ไข้หวัดใหญ่ 
 • โรคเลือดต่างๆ
 • โรคไขข้อรูมาติสซั่ม
 • ไข้เลือดออก
 • แมลงสัตว์กัดต่อย (เกิน 24 ชั่วโมง)
 • มือเท้าบวม
 • ปัสสาวะแสบขัด, ปัสสาวะเป็นเลือด
 • ตรวจอาการไข้ไม่ทราบสาเหตุ
 • ตรวจรักษาโรคติดเชื้อระบบต่างๆ โรคติดต่อและโรคเอดส์
 • ตรวจรักษาโรคมะเร็งต่างๆ เช่น มะเร็งเต้านม, มะเร็งหลอดอาหาร, มะเร็งลำไส้, มะเร็งปอด มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการให้ยาเคมีบำบัด
 • ตรวจรักษาโรคระบบเลือด เช่น การแข็งตัวเม็ดเลือดผิดปกติ ซีด ตับม้ามโต โรคธาลัสซีเมีย โรคโลหิตจาง
 • ฉีดวัคซีนต่างๆ

 

 

แผนกอายุรกรรมมีห้องตรวจสำหรับให้บริการผู้ป่วยและแพทย์ในการตรวจร่างกาย 

 

 • ห้องประเมินสัญญาณชีพ
 • ห้องรักษาพยาบาล

 


หัตถการพิเศษ 

 

 • โรคข้ออักเสบ เช่น โรคเก๊าท์ (gout) และโรคเก๊าท์เทียม  ผู้ป่วยที่มีข้ออักเสบไม่ทราบสาเหตุ แพทย์จะทำการเจาะตรวจจากน้ำไขข้อ  เพื่อวินิจฉัยต่อไป  เพื่อเป็นแนวทางในการติดตามการรักษา
 • การเจาะไขกระดูก (Bone marrow) การวิเคราะห์ทางพยาธิสภาพของไขกระดูกการติดเชื้อ การตรวจ (Biopsy) เป็นการตรวจวินิจฉัยมะเร็งเม็ดเลือดขาว และโลหิตจาง

 

 

 

 

 

 

เสียงจากผู้รับบริการ

คุณอุตสาหะ ต้นอู่สิม

คุณอุตสาหะ ต้นอู่สิม หนึ่งในผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่เลือกไว้วางใจโรงพยาบาลรามคำแหงมามากว่า 20 ปี ได้เล่าถึงอาการป่วยและการรักษาของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่
.
เริ่มแรกคุณอุสาหะมีสัญญาณเตือนที่มาจากอุจจาระขนาดเล็กลง การถ่ายไม่เป็นเวลา และมีมูกเลือดปนออกมานั่นเองครับ ซึ่งเขาคิดว่าเป็นเพียงอาการหนึ่งของริดสีดวงเท่านั้น จึงปล่อยไว้จนถ่ายเป็นเลือด ถึงได้เข้ามาตรวจที่โรงพยาบาล โดยก่อนหน้านี้คุณอุสาหะเคยมีอาการนิ่วในท่อปัสสาวะและมีอาการเจ็บบริเวณนั้นเรื่อย ๆ ร่วมด้วย
.
เมื่อมาถึงหมอได้ทำการวินิจฉัยซักถามและส่องกล้อง ปรากฏว่าตำแหน่งของมะเร็งอยู่ตรงนั้น ใช่เลยกับอาการที่เคยเป็น!! หมอจึงตัดก้อนเนื้อและต่อมน้ำเหลืองบางส่วนออกมาเพื่อนำมาหาการแพร่กระจาย โชคดีนะครับที่ผลจากแลปออกมาคุณอุตสาหะเป็นเพียงมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะที่ 2 จึงทำการรักษาด้วยการผ่าตัดและให้ยาทานเท่านั้น

 • อาการของไข้หวัดใหญ่และไข้เลือดออก

 • ความแตกต่างของไข้หวัดใหญ่กับไข้เลือดออก

 • วิธีล้างมือที่ถูกต้อง

 • มะเร็งเต้านม

 • ไตวายเฉียบพลัน

 • โรคไตวายเฉียบพลัน

 • สาเหตุของโรคไตวายเฉียบพลัน

 • โรคโลหิตจาง

 • ไตวายเรื้อรัง

 • โรคออฟฟิศซินโดรม

เสียงจากผู้รับบริการ

คุณอุตสาหะ ต้นอู่สิม

คุณอุตสาหะ ต้นอู่สิม หนึ่งในผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่เลือกไว้วางใจโรงพยาบาลรามคำแหงมามากว่า 20 ปี ได้เล่าถึงอาการป่วยและการรักษาของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่
.
เริ่มแรกคุณอุสาหะมีสัญญาณเตือนที่มาจากอุจจาระขนาดเล็กลง การถ่ายไม่เป็นเวลา และมีมูกเลือดปนออกมานั่นเองครับ ซึ่งเขาคิดว่าเป็นเพียงอาการหนึ่งของริดสีดวงเท่านั้น จึงปล่อยไว้จนถ่ายเป็นเลือด ถึงได้เข้ามาตรวจที่โรงพยาบาล โดยก่อนหน้านี้คุณอุสาหะเคยมีอาการนิ่วในท่อปัสสาวะและมีอาการเจ็บบริเวณนั้นเรื่อย ๆ ร่วมด้วย
.
เมื่อมาถึงหมอได้ทำการวินิจฉัยซักถามและส่องกล้อง ปรากฏว่าตำแหน่งของมะเร็งอยู่ตรงนั้น ใช่เลยกับอาการที่เคยเป็น!! หมอจึงตัดก้อนเนื้อและต่อมน้ำเหลืองบางส่วนออกมาเพื่อนำมาหาการแพร่กระจาย โชคดีนะครับที่ผลจากแลปออกมาคุณอุตสาหะเป็นเพียงมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะที่ 2 จึงทำการรักษาด้วยการผ่าตัดและให้ยาทานเท่านั้น