คลินิกศัลยกรรม

รายชื่อศูนย์การแพทย์หรือคลินิกของโรงพยาบาลรามคำแหง

 

คลินิกศัลยกรรม โรงพยาบาลรามคำแหง

 

ให้บริการด้านศัลยกรรมทุกประเภทอย่างครบวงจร โดยศัลยแพทย์ชั้นนำของประเทศไทย
 

 

บริการและศัลยกรรมที่เชี่ยวชาญ 

 • วิสัญญีวิทยา
 • ศัลยกรรมทรวงอก (ก้อนเต้านม)
 • ศัลยกรรมทั่วไป
 • ศัลยกรรมระบบประสาท
 • ศัลยกรรมสำหรับเด็ก
 • ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
 • ศัลยกรรมหลอดเลือด
 • ศัลยกรรมตกแต่ง

 

 

ห้องตรวจและเครื่องมือแพทย์ 

 • ห้องให้การรักษา
 • ห้องผ่าตัดเล็ก
 • ผู้ป่วยนอก
 • การผ่าตัดส่องกล้องแผลเล็ก