ศูนย์โรคปวดหลัง&ปวดคอ

รายชื่อศูนย์การแพทย์หรือคลินิกของโรงพยาบาลรามคำแหง

 • การรักษาข้อเข่าเสื่อม ด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม (Total Knee Replacement)

 • การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม (Total Hip Replacement)

" ข้อดี...ของการเปลี่ยนใส่ข้อกระดูกสันหลังเทียม
ทำไมจึงต้องใช้หมอนรองกระดูกสันหลังเทียม
อายุการใช้งาน...ของข้อกระดูกสันหลังเทียม "

     อายุการใช้งานของข้อเทียมจากการติดตามผลนานกว่า 20 ปี ยังสามารถใช้งานได้พบการสึกกร่อนได้น้อยมาก การผ่าตัดต้องกระทำโดย "ศัลยแพทย์กระดูกสันหลัง" (Spine Surgeon) ที่มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญในการผ่าตัดกระดูกสันหลัง ในกรณีที่ปวดหลังที่มีต้นเหตุจากหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อมที่รับการรักษาด้วยวิธีประคับประคองหรือวิธีผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนของเหลวออกไม่ได้ผลหรือเกิดผลแทรกซ้อนตามมาจากการผ่าตัดไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดด้วยวิธีใดๆก็ตาม การผ่าตัดเชื่อมกระดูกสันหลังในระดับที่เป็นปัญหาเป็นที่ยอมรับและใช้กันมาอย่างกว้างขวางและยาวนาน การผ่าตัดเชื่อมกระดูกสันหลังแม้ผลที่ได้รับจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ผลแทรกซ้อนจากการผ่าตัดค่อนข้างสูงทั้งระยะสั้นและระยะยาวจึงเป็นเหตุให้เกิดการรักษาด้วยหมอนรองกระดูกสันหลังเทียม

 

 หมอนรองกระดูกสันหลังเทียม 


     จากการวิจัยพัฒนาวิธีการผ่าตัดตลอดจนเครื่องมือผ่าตัดทำให้การผ่าตัดได้ผลดีเป็นที่น่าพอใจผลแทรกซ้อนจากการผ่าตัดต่ำแผลผ่าตัดเล็กฟื้นตัวเร็ว และเป็นการรักษาต้นเหตุของอาการ

 • ผ่าตัดเอาส่วนที่สร้างปัญหาการเจ็บปวด(Pain generator) ออกไป

 • กระดูกสันหลังระดับบนและระดับล่างต่อการผ่าตัด ยังมีการเคลื่อนไหวตามปกติ(Preserve spinal unit motion) ทำให้หมอนรองกระดูกสันหลังส่วนอื่นไม่ต้องรับน้ำหนัก ทำงานเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติ เป็นผลให้การเสื่อมของระดับบนและระดับล่างตัวที่ผ่าตัดเสื่อมตามสภาพ

 • ความสูงของหมอนรองกระดูกสันหลังใกล้เคียงธรรมชาติ ทำให้ช่องเส้นประสาท (Lateral neural canal) กว้างไม่กดทับหรือระคายเคืองเส้นประสาท

 • ข้อกระดูกสันหลัง(Facet joints) ไม่ทำงานหนักมากกว่าปกติ จึงไม่เสื่อมเร็วกว่าปกติ

 • การผ่าตัดไม่ได้รบกวนต่อไขสันหลังและเส้นประสาท ไม่เกิดเนื้อเยื้อพังผืดรัดเส้นประสาท ไม่ตัดเลาะกล้ามเนื้อหลังความแข็งแรงกล้ามเนื้อยังคงเดิม 

 

                            
                                                     
                                           

  หมอนรองกระดูกสันหลังเทียม

 


                                                  

 

         
ภาพการเคลื่อนไหว


 ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ แบ่งสาขาเฉพาะทาง  ดังนี้ 

 • Trauma  (ผู้ป่วยอุบัติเหตุ) กระดูกหัก   ข้อเคลื่อน   รักษาทั้งอุบัติเหตุแบบฉุกเฉินและแก้ไขความพิการจากการที่กระดูกผิดรูป

 • Hand  and  Microsugery  ผ่าตัดต่อ นิ้ว  มือ แขน โดยใช้กล้องจุลทรรศน์และรักษาโรค หรืออุบัติเหตุที่เกิดที่มือ   ตัดต่อเส้นเอ็น   เส้นประสาท   รวมทั้ง Brachial  plexus injury  แก้ไขความพิการที่เกิดขึ้น

 • Arthroplasty  (เปลี่ยนข้อ) ในผู้ป่วยที่ข้อเสื่อมตามวัยข้อเสื่อมจากอุบัติเหตุ  ข้อเสียจากรูมาตอยด์ หรือโรคข้ออื่นๆ

 • Arthroscope  (การผ่าตัดข้อผ่านกล้อง) เป็นการใช้ส่องกล้องตรวจ  รักษาในข้อและผ่าตัดโดยใช้เครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้อง  เช่น การบาดเจ็บข้อเข่าจากการเล่นกีฬา เอ็นเข่าฉีกขาด กระดูกอ่อนในเข่าฉีกขาด  หัวไหล่หลุกเรื้อรัง  เป็นต้น

 • Spine   surgery   รักษอาการปวดหลัง  หมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาท  กระดูกงอก คด (Scoliosis) กระดูกเคลื่อนหรือหัก โดย ผ่าตัด หมอนรองกระดูกผ่านกล้อง Microscope

 • Minimal  Invasive  Spine Sugery  ผ่าตัดเปลี่ยนหมอนรองกระดูกสันหลังแบบแผลเล็ก พักฟื้นไม่นานกลับบ้านได้เร็ว

 • Total Artificial Disc  Replacement การเปลี่ยนใส่ข้อ  หมอนรองกระดูกสันหลังเทียม

 • ศัลยกรรมเนื้องอกกระดูก การผ่าตัดรักษาเนื้องอกกระดูก  แขน  ขา  ซึ่งมีทั้งเนื้องอกธรรมดา และเนื้อร้าย และมีแพทย์ทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่ตรวจวินิจฉัย  และให้การรักษาด้วยวิธีกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด

 

เสียงจากผู้รับบริการ

คุณวสุ รัตนานุรักษ์

     ตนเองประสบอุบัติเหตุขณะยกของ จึงทำให้มีอาการปวดหลังร้าวลงมาที่ขาซ้ายและปวดรุนแรงขึ้นแต่ยังทนปวดอยู่เป็นปี จึงไปรับการรักษาในโรงพยาบาลต่างๆ ตามปกติ แต่กลับไม่มีทีท่าจะหายจากอาการปวดดังกล่าว ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งนั้น อาจมาจากสาเหตุที่ตนเองมีพันธุกรรม ในเรื่องของ
หมอนรองกระดูกบางกว่าคนทั่วไป ร่วมอยู่ด้วยจึงทำให้อาการดังกล่าวไม่หายขาดแม้จะรักษามาแล้วหลายวิธี กระทั่งมีผู้แนะนำให้เข้ามาปรึกษาแพทย์ที่โรงพยาบาลรามคำแหง นพ.สุรศักดิ์ อินทชื่น เปิดเผยว่า ผู้ป่วยรายนี้มีอาการปวดด้วยสาเหตุของ หมอนรองกระดูกเคลื่อนกดทับเส้นประสาท แม้จะได้เข้ารับการรักษาด้วยวิธีต่างๆ อาทิ การรับประทานยา ทำกายภาพบำบัด ฝังเข็ม แต่ปรากฎว่าผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อการรักษา แพทย์จึงพิจารณารักษา โดยใช้วิธีนิวคลีโอพลาสตี้ (Nucleoplasty) ซึ่งเป็นการใช้เข็มขนาดเล็กสอดเข้าไปในหมอนรองกระดูกที่มีปัญหา ต่อจากนั้นจึงปล่อยพลังงานคลื่นวิทยุผ่านเข็ม ซึ่งจะก่อให้เกิดความร้อนที่ปลายเข็มไปสลายหมอนรองกระดูกส่วนที่เคลื่อนออกจากตำแหน่ง จะช่วยลดภาวะการกดทับเส้นประสาทและเป็นผลให้อาการปวดหลังหายไปด้วย

เสียงจากผู้รับบริการ

คุณภิรม แสงมาน

     ต้องทนกับอาการปวดหัวเข่ามานานกว่า 3 ปี ก่อนตัดสินใจไปพบแพทย์ ซึ่งแรกเริ่มเดิมทีนั้นอาการดังกล่าวเกิดขึ้นจากอาชีพการงานที่จำเป็นต้องยืนอยู่ตลอดเวลา จึงส่งผลให้เส้นเอ็นอักเสบ ผนวกกับการเป็นข้อเข่าเสื่อมเป็นทุนเดิมอยู่ก่อนแล้ว ทำให้อาการปวดเหล่านั้นไม่ทุเลาเบาบางลงยิ่งไปกว่านั้นในระยะ 5-6 เดือน ที่ผ่านมา อาการดังกล่าวยังกลับทวีความรุนแรงขึ้นจนไม่สามารถเดินได้หลังจากได้รับคำแนะนำจากเพื่อนร่วมงานให้ไปปรึกษาแพทย์ที่ รพ.รามคำแหง และแพทย์ตรวจวินิจฉัยแล้ว พบว่ามีอาการของข้อเข่าเสื่อม โดยอาการที่ปรากฎในผู้ป่วยทั่วไป มักปวดข้อเข่ามาก ขาผิดรูป เช่น ขาโค้ง ขาโก่ง เดินลำบาก อาจทำให้หกล้มได้ง่าย แต่แพทย์พิจารณาแล้วเห็นว่าอายุยังไม่มาก ยังไม่ควรเปลี่ยนข้อเข่า จึงแนะนำให้เข้ารับการผ่าตัดจัดกระดูก เพื่อตั้งแนวแรงใหม่สำหรับรองรับการถ่ายเทน้ำหนัก โดยใส่เหล็กดามที่ขาซึ่งเป็นการรักษาข้อขาที่โก่ง ให้กลับมาตรงเช่นเดียวกับคนปกติ ขณะเดียวกันการรักษาด้วยวิธีนี้ก็จะช่วยยืดระยะเวลาในการเปลี่ยนข้อเข่าออกไปได้อีกทางหนึ่งด้วย เพราะเมื่อแนวของขาตรงแล้ว ข้อเข่าก็ไม่ต้องรับน้ำหนักเพียงข้างใดข้างหนึ่งทำให้ชะลอการเสื่อมลงได้ระดับหนึ่ง

เสียงจากผู้รับบริการ

คุณนิเวศ สถิรานันท์

 

“หลังจากคุณหมอผ่าตัดให้แล้วผมก็รอดพ้นจากอาการที่น่าเป็นห่วงและสามารถลุกเดินเข้าห้องน้ำได้เองในเวลาเพียง 48 ชั่วโมงครับ”

 

     คุณนิเวศ สถิรานันท์ อายุ 63 ปี ชาวจังหวัดชลบุรี เล่าให้ฟังระหว่างพักฟื้นหลังได้รับการผ่าตัดอาการกระดูกสันหลังหักเนื่องจากตกบันไดที่ใช้ปีนขึ้นไปตัดกิ่งไม้สูงจากพื้นร่วม 2 เมตรโดยไม่มีผู้รู้เห็น ต้องยันกายลุกขึ้นขับรถกลับบ้านที่อยู่ห่างไปเป็นระยะทางประมาณ 200 เมตรและเล่าให้ภรรยาทราบรายละเอียดก่อนแจ้งขอรถพยาบาลจาก โรงพยาบาลรามคำแหงมารับตัวจากบ้านที่ชลบุรีไปเข้ารับการตรวจรักษาโดยด่วนขณะที่ถึงโรงพยาบาลนั้นเจ้าตัวไม่สามารถขับถ่ายปัสสาวะได้ ซึ่งหลังจากแพทย์ซักประวัติอาการโดยละเอียดแล้วได้นำตัวเข้าเอ็กซเรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจึงเห็นบริเวณกระดูกสันหลังที่หักเพราะแรงกระแทกที่เกิดขึ้นและแนะนำให้เข้ารับการผ่าตัดแก้ไขทันที

 • เทคโนโลยีการรักษาหมอนรองกระดูกสันหลัง

 • เทคโนโลยีการรักษาหมอนรองกระดูกสันหลังแบบแผลเล็ก

 • โรคหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนเอว

 • โรคหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนสะเอว

 • โรคหมอนรองกระดูกสันหลัง

 • สาเหตุของข้อไหล่อักเสบ

 • โรคหมอนรองกระดูกสันหลัง

เสียงจากผู้รับบริการ

คุณวสุ รัตนานุรักษ์

     ตนเองประสบอุบัติเหตุขณะยกของ จึงทำให้มีอาการปวดหลังร้าวลงมาที่ขาซ้ายและปวดรุนแรงขึ้นแต่ยังทนปวดอยู่เป็นปี จึงไปรับการรักษาในโรงพยาบาลต่างๆ ตามปกติ แต่กลับไม่มีทีท่าจะหายจากอาการปวดดังกล่าว ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งนั้น อาจมาจากสาเหตุที่ตนเองมีพันธุกรรม ในเรื่องของ
หมอนรองกระดูกบางกว่าคนทั่วไป ร่วมอยู่ด้วยจึงทำให้อาการดังกล่าวไม่หายขาดแม้จะรักษามาแล้วหลายวิธี กระทั่งมีผู้แนะนำให้เข้ามาปรึกษาแพทย์ที่โรงพยาบาลรามคำแหง นพ.สุรศักดิ์ อินทชื่น เปิดเผยว่า ผู้ป่วยรายนี้มีอาการปวดด้วยสาเหตุของ หมอนรองกระดูกเคลื่อนกดทับเส้นประสาท แม้จะได้เข้ารับการรักษาด้วยวิธีต่างๆ อาทิ การรับประทานยา ทำกายภาพบำบัด ฝังเข็ม แต่ปรากฎว่าผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อการรักษา แพทย์จึงพิจารณารักษา โดยใช้วิธีนิวคลีโอพลาสตี้ (Nucleoplasty) ซึ่งเป็นการใช้เข็มขนาดเล็กสอดเข้าไปในหมอนรองกระดูกที่มีปัญหา ต่อจากนั้นจึงปล่อยพลังงานคลื่นวิทยุผ่านเข็ม ซึ่งจะก่อให้เกิดความร้อนที่ปลายเข็มไปสลายหมอนรองกระดูกส่วนที่เคลื่อนออกจากตำแหน่ง จะช่วยลดภาวะการกดทับเส้นประสาทและเป็นผลให้อาการปวดหลังหายไปด้วย

เสียงจากผู้รับบริการ

คุณภิรม แสงมาน

     ต้องทนกับอาการปวดหัวเข่ามานานกว่า 3 ปี ก่อนตัดสินใจไปพบแพทย์ ซึ่งแรกเริ่มเดิมทีนั้นอาการดังกล่าวเกิดขึ้นจากอาชีพการงานที่จำเป็นต้องยืนอยู่ตลอดเวลา จึงส่งผลให้เส้นเอ็นอักเสบ ผนวกกับการเป็นข้อเข่าเสื่อมเป็นทุนเดิมอยู่ก่อนแล้ว ทำให้อาการปวดเหล่านั้นไม่ทุเลาเบาบางลงยิ่งไปกว่านั้นในระยะ 5-6 เดือน ที่ผ่านมา อาการดังกล่าวยังกลับทวีความรุนแรงขึ้นจนไม่สามารถเดินได้หลังจากได้รับคำแนะนำจากเพื่อนร่วมงานให้ไปปรึกษาแพทย์ที่ รพ.รามคำแหง และแพทย์ตรวจวินิจฉัยแล้ว พบว่ามีอาการของข้อเข่าเสื่อม โดยอาการที่ปรากฎในผู้ป่วยทั่วไป มักปวดข้อเข่ามาก ขาผิดรูป เช่น ขาโค้ง ขาโก่ง เดินลำบาก อาจทำให้หกล้มได้ง่าย แต่แพทย์พิจารณาแล้วเห็นว่าอายุยังไม่มาก ยังไม่ควรเปลี่ยนข้อเข่า จึงแนะนำให้เข้ารับการผ่าตัดจัดกระดูก เพื่อตั้งแนวแรงใหม่สำหรับรองรับการถ่ายเทน้ำหนัก โดยใส่เหล็กดามที่ขาซึ่งเป็นการรักษาข้อขาที่โก่ง ให้กลับมาตรงเช่นเดียวกับคนปกติ ขณะเดียวกันการรักษาด้วยวิธีนี้ก็จะช่วยยืดระยะเวลาในการเปลี่ยนข้อเข่าออกไปได้อีกทางหนึ่งด้วย เพราะเมื่อแนวของขาตรงแล้ว ข้อเข่าก็ไม่ต้องรับน้ำหนักเพียงข้างใดข้างหนึ่งทำให้ชะลอการเสื่อมลงได้ระดับหนึ่ง

เสียงจากผู้รับบริการ

คุณนิเวศ สถิรานันท์

 

“หลังจากคุณหมอผ่าตัดให้แล้วผมก็รอดพ้นจากอาการที่น่าเป็นห่วงและสามารถลุกเดินเข้าห้องน้ำได้เองในเวลาเพียง 48 ชั่วโมงครับ”

 

     คุณนิเวศ สถิรานันท์ อายุ 63 ปี ชาวจังหวัดชลบุรี เล่าให้ฟังระหว่างพักฟื้นหลังได้รับการผ่าตัดอาการกระดูกสันหลังหักเนื่องจากตกบันไดที่ใช้ปีนขึ้นไปตัดกิ่งไม้สูงจากพื้นร่วม 2 เมตรโดยไม่มีผู้รู้เห็น ต้องยันกายลุกขึ้นขับรถกลับบ้านที่อยู่ห่างไปเป็นระยะทางประมาณ 200 เมตรและเล่าให้ภรรยาทราบรายละเอียดก่อนแจ้งขอรถพยาบาลจาก โรงพยาบาลรามคำแหงมารับตัวจากบ้านที่ชลบุรีไปเข้ารับการตรวจรักษาโดยด่วนขณะที่ถึงโรงพยาบาลนั้นเจ้าตัวไม่สามารถขับถ่ายปัสสาวะได้ ซึ่งหลังจากแพทย์ซักประวัติอาการโดยละเอียดแล้วได้นำตัวเข้าเอ็กซเรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจึงเห็นบริเวณกระดูกสันหลังที่หักเพราะแรงกระแทกที่เกิดขึ้นและแนะนำให้เข้ารับการผ่าตัดแก้ไขทันที