โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

แพ็คเกจตรวจสุขภาพ

แพ็คเกจสุขภาพของโรงพยาบาลรามคำแหง

เรามีแพ็คเกจสำหรับดูแลสุขภาพของคุณ


 • โปรแกรมตรวจเช็คและฟื้นฟูสุขภาพหลังติดเชื้อ โควิด-19 สำหรับเด็กที่มีอายุ 1-13 ปี

  โปรแกรมตรวจเช็คและฟื้นฟูสุขภาพหลังติดเชื้อ โควิด-19 สำหรับเด็กที่มีอายุ 1-13 ปี

 • Platinum plus Check up ครบถ้วน ครอบคลุม เรื่องความเสี่ยงทางสุขภาพ

  “ อย่าทำให้การเจ็บป่วยด้วยโรคภัยที่ไม่คาดคิด มาทำให้แผนการในชีวิต หรืออนาคตของครอบครัวต้องเสียไป ”

 • โปรแกรมตรวจเช็คและฟื้นฟูสุขภาพหลังการติดเชื้อ COVID-19 ( Long COVID Check up )

  โปรแกรมตรวจเช็คและฟื้นฟูสุขภาพหลังการติดเชื้อ COVID-19 ( Long COVID Check up )

 • โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้ชาย

 • โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้หญิง

 • โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนสมรสเพื่อลูกน้อยในอนาคต