โรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (Endometriosis)
October 14 / 2015

 

 

โรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (Endometriosis)

 

 

โรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ เป็นโรคที่พบได้บ่อยชนิดหนึ่งในสตรีวัยเจริญพันธ์ ในช่วงอายุเฉลี่ยประมาณ 25-35 ปี เป็นภาวะที่เยื่อบุมดลูกไปเจริญอยู่ที่บริเวณอื่นๆ นอกโพรงมดลูก เช่น ภายในกล้ามเนื้อมดลูก (adenomyosis) รังไข่ (endometriotic cyst หรือ Chocolate cyst) อุ้งเชิงกราน ลำไส้ใหญ่ หรืออวัยวะอื่นๆ ที่อยู่ไกลออกไป เช่น บริเวณผิวหนัง ปอด เป็นต้น โดยพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคนี้ คือผู้ที่เริ่มมีระดูตั้งแต่อายุน้อย และมีรอบระดูสั้นกว่าปกติ

 

 โรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ทำให้มีความผิดปกติอย่างไรได้บ้าง  


ความผิดปกติมีได้มากมายหลายรูปแบบเริ่มตั้งแต่ ไม่มีอาการใดๆ จนถึงอาการปวดอย่างรุนแรง จนมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการเรียน การทำงาน รวมทั้งอาจก่อให้เกิดปัญหาครอบครัวได้ ซึ่งอาการที่พบได้ในผู้ที่เป็นโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่มีดังต่อไปนี้

  • ปวดประจำเดือน

  • ปวดท้องน้อยเรื้อรัง

  • เจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์

  • มีบุตรยาก

  • ประจำเดือนผิดปกติ

  • ถุงน้ำรังไข่ Chocolate Cyst

  • ปัสสาวะ หรือ อุจจาระ  มีเลือดปนตามรอบประจำเดือน

 

 

 

สาเหตุที่ทำให้เกิดโรค 


ปัจจุบัน กลไกการเกิดโรคที่แท้จริงยังไม่ทราบแน่ชัด แต่ตามทฤษฎี เชื่อว่าโรคนี้เกิดจากการไหลย้อนกลับของระดูผ่านท่อนำไข่เข้าไปในช่องท้อง ทำให้มีเลือดระดู และเซลล์เยื่อบุมดลูกไปเจริญผิดที่ในบริเวณต่างๆ ภายนอกโพรงมดลูก ทำให้เกิดอาการผิดปกติต่างๆ เกิดขึ้น

 

 

การวินิจฉัย โรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่


แพทย์จะทำการซักถามประวัติความเจ็บป่วยรวมทั้งการตรวจร่างกาย ตรวจภายในร่วมกับการตรวจอัลตร้าซาวด์ เพื่อใช้ประกอบการวินิจฉัยโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ นอกจากนี้การส่องกล้องตรวจภายในช่องท้อง (Diagnostic laparoscopy) และตัดชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจทางพยาธิวิทยา ถือเป็นมาตรฐานในการวินิจฉัยโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ และสามารถบอกความรุนแรงของโรคได้ ซึ่งแพทย์จะเป็นผู้ให้คำแนะนำว่า ผู้ป่วยรายใดที่มีความจำเป็นและเหมาะสมที่จะรับการตรวจรักษาด้วยวิธีนี้ รวมทั้งพิจารณาถึงข้อควรระวังและภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ 

 

 

 

การรักษาโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ 


การรักษาโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่จะต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ มากมายได้แก่ อายุของผู้ป่วย สถานภาพสมรส ความต้องการมีบุตร ความรุนแรงของโรคและผลการรักษาที่เคยได้รับมาก่อน โดยการรักษาโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่อาจจะเป็นการรักษาด้วยยา การผ่าตัดหรือการรักษาร่วมกันทั้งสองวิธีซึ่งในรายละเอียดของการรักษา ท่านสามรถขอรับคำปรึกษากับแพทย์ เพื่อให้คำแนะนำและการรักษาที่เหมาะสมสำหรับตัวท่านได้

 

โรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ พบได้ในสตรีวัยเจริญพันธ์โดยปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคนี้ คือผู้ที่เริ่มมีระดูตั้งแต่อายุน้อย และมีรอบระดูสั้น