บมจ.ธนาคารกรุงเทพ มอบน้ำดื่มจำนวน 20 แพ็ค
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ มอบน้ำดื่มจำนวน 20 แพ็ค
June 04 / 2021

 

 

ขอขอบคุณ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
 

นำโดย คุณยุพเรศ เก่งเกรียงไกร ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขาหัวหมาก และคุณสุธินันท์ ไหว้พรหม ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ
สาขาถนนรามคำแหง ซอย 28 มอบน้ำดื่มจำนวน 20 แพ็ค ให้กับโรงพยาบาลรามคำแหง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปฎิบัติงานที่เสียสละทำหน้าที่กันอย่างหนัก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โดยมี ทพ.ชำนาญ ชนะภัย กรรมการผู้จัดการใหญ่, นพ.สุธี ลีละเศรษฐกุล กรรมการบริหาร, ทพ.เจิมพล ภูมิตระกูล กรรมการบริหาร โรงพยาบาลรามคำแหง เป็นตัวแทนรับมอบ ณ อาคาร 4 ชั้น 5 โรงพยาบาลรามคำแหง เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564