บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์ เอส แอนด์ พี ให้โรงพยาบาลรามคำแหง
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์ เอส แอนด์ พี ให้โรงพยาบาลรามคำแหง
May 17 / 2021

 

 

 

ขอขอบคุณ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

โดยคุณประเวศวุฒิ ไรวา รองประธานกรรมการบริษัท และคุณเกษสุดา ไรวา ประธานกรรมการบริหาร
ที่มอบผลิตภัณฑ์เอส แอนด์ พี ให้กับโรงพยาบาลรามคำแหง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์
ผู้ปฎิบัติงานที่ทำหน้าที่กันอย่างหนัก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในขณะนี้

 

โดยมี ทพ.ชำนาญ ชนะภัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ โรงพยาบาลรามคำแหง พร้อมด้วยทีมพยาบาลและเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนรับมอบ
ณ บริเวณอาคาร 3 ชั้น 1 โรงพยาบาลรามคำแหง เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564