คำแนะนำ วิธีปฏิบัติ และขั้นตอนรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19
คำแนะนำ วิธีปฏิบัติ และขั้นตอนรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19
May 14 / 2021

 

 

 

คำแนะนำ วิธีปฏิบัติ และขั้นตอนรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลรามคำแหงจัดระบบและขั้นตอนการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ลดความแออัด และเพิ่มความสะดวกในการเข้ารับบริการ ทั้งนี้​ ขอให้ท่านปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้ออย่างเข้มงวดในโรงพยาบาล​ กรุณาสวมหน้ากากอนามัย​ ตรวจวัดไข้ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ก่อนเข้าอาคาร และโปรดรักษาระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร โรงพยาบาลเปิดให้บริการฉีดวัคซีน​ตามวัน-เวลาที่ท่านเลือกไว้​ และได้ทำการยืนยัน/ทำใบยินยอมฉีดวัคซีนแล้ว​ โดยการให้บริการฉีดวัคซีน​โควิด-19 มี​ 4 ขั้นตอนดังนี้

 

 

 

 

 

4 ขั้นตอนการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19

 

 

1. แสดงข้อมูลการนัดฉีดวัคซีน​โควิด-19 ด้วย QR Code ที่ได้รับจากโรงพยาบาล พร้อมบัตรประชาชนตัวจริง เพื่อรับบัตรคิวที่ชั้น​ 1 ตรงทางเชื่อมอาคาร 2-3​ (บริเวณหน้าห้องอาหาร​ ครัว​ M)​

2. ยื่นบัตรคิวให้กับเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมอาคาร 3 ชั้น 10

3. ประเมินอาการ​ และเข้ารับการฉีดวัคซีนโดยพยาบาลวิชาชีพ

4. นั่งพัก สังเกตอาการ 20-30 นาที

 


โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการฉีดวัคซีนกับผู้ที่ผ่านการคัดกรองความเสี่ยงและข้อห้ามในการรับวัคซีน ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยทางการแพทย์ หากมีความจำเป็นต้องได้รับการประเมินโดยแพทย์ อาจมีค่าบริการเพิ่มเติม

 

** ท่านต้องเพิ่มเพื่อน (แอดไลน์) “หมอพร้อม” และลงทะเบียนใช้งาน เพื่อติดตามอาการ

 

 

 

คำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด-19 สถานที่ฉีด - โรงพยาบาลรามคำแหง