6 ขั้นตอนการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่โรงพยาบาลรามคำแหง (วัคซีนที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล)
6 ขั้นตอนการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่โรงพยาบาลรามคำแหง (วัคซีนที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล)
May 14 / 2021

 

 

6 ขั้นตอนการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่โรงพยาบาลรามคำแหง​

 

 

โรงพยาบาลรามคำแหงมีการจัดระบบและขั้นตอนการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19​ ที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ลดความแออัด และเพิ่มความสะดวกในการเข้ารับบริการ โดยยังคงปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้ออย่างเข้มงวดในโรงพยาบาล จึงได้มีการจัดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ ห้องประชุมอาคาร 3 ชั้น 10 โรงพยาบาลรามคำแหง โดยเปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตามวันและเวลาที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้

 

 

 

6 ขั้นตอนการเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19

 

  1. แสดงข้อมูลการนัดฉีดวัคซีนโควิด-19 ด้วย SMS หรือ QR Code ที่ได้รับจากโรงพยาบาล​ พร้อมบัตรประชาชนตัวจริง เพื่อรับบัตรคิวบริเวณอาคาร 3 ชั้น 10
  2. ยื่นบัตรคิวให้กับเจ้าหน้าที่
  3. ตรวจวัดสัญญาณชีพ ประเมินความความพร้อมในการรับวัคซีน
  4. รับการฉีดวัคซีนโดยพยาบาลวิชาชีพ
  5. นั่งพัก สังเกตอาการจนครบ 30 นาที​ วัดความดันโลหิตอีกครั้ง
  6. รับบัตรนัดเพื่อมารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2


หมายเหตุ : โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการฉีดวัคซีนกับผู้ที่ผ่านการคัดกรองความเสี่ยงและข้อห้ามในการรับวัคซีน ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยทางการแพทย์ หากมีความจำเป็นต้องได้รับการประเมินโดยแพทย์ อาจมีค่าบริการเพิ่มเติม

 

( กรุณามาตรงวันนัด และติดต่อจุดรับบัตรคิวก่อนเข้ารับบริการ )

 

** ท่านต้องเพิ่มเพื่อน (แอดไลน์) “หมอพร้อม” และลงทะเบียนใช้งาน เพื่อติดตามอาการ และรับการแจ้งเตือนการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 

 

การฉีดวัคซีนโควิด-19 เฟส 2 นี้จะฉีดให้กลุ่มผู้มีอายุ​​ 60​ ปีขึ้นไป​ และกลุ่มผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคทางเดินหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน โรคอ้วน โรคไตเรื้อรังระยะที่ 5 โรคมะเร็งอยู่ระหว่างการให้เคมีบำบัด ที่ลงทะเบียนและได้รับ SMS ยืนยันจากโรงพยาบาลรามคำแหงแล้ว โดยจะเริ่มฉีดตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป