การออกกําลังกายกับโรคหัวใจ
การออกกําลังกายกับโรคหัวใจ
February 22 / 2021

 

 

การออกกําลังกายกับโรคหัวใจ
 

 

 

ผศ.ดร. สิทธา พงษ์พิบูลย์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด

 


หลายคนมีความคิดว่าผู้ป่วยโรคหัวใจออกกำลังกายไม่ได้ เพราะจะทําให้หัวใจทํางานหนักและอาจส่งผลให้เกิดอาการหัวใจวายเฉียบพลัน แต่รู้ไหม การออกกำลังกายกลับเป็นผลดีซะด้วยซ้ำไป ถ้าเราออกกำลังกายถูกวิธี

 

 

การออกกำลังกายเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการรักษาและป้องกันโรคหัวใจ ช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหัวใจให้กลับมาแข็งแรงและใช้ชีวิตได้ปกติ แต่การออกกำลังกายในผู้ที่เป็นโรคหัวใจควรได้รับการประเมินสมรรถภาพและแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญก่อน


นอกจากนี้ การออกกําลังกายจะช่วยให้กล้ามเนื้อหัวใจและเซลล์เยื่อบุผนังหลอดเลือดทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลอดเลือดขยายตัว กล้ามเนื้อหัวใจสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ดีขึ้นทำให้ผู้ป่วยมีสมรรถภาพร่างกายที่ดีช่วยลดอาการต่างๆ ของโรคหลอดเลือดหัวใจ ช่วยในการป้องกันและควบคุมเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ระดับไขมันในเลือดลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจชนิดต่างๆ เช่น โรคลิ้นหัวใจรั่ว โรคลิ้นหัวใจตีบ โรคหัวใจจากความดันโลหิตสูง โรคหัวใจจากเส้นเลือดหัวใจตีบ ภาวะหัวใจล้มเหลว โรคความดันโลหิตสูงและที่สําคัญยังช่วยลดอาการเจ็บหน้าอกของผู้ป่วยโรคหัวใจได้อีกด้วย

 ที่สำคัญคือถึงแม้ว่าการออกกำลังกายจะเสริมสร้างประโยชน์ให้กับร่างกายได้มากมาย แต่ก็อาจทำให้เกิดอันตรายได้ หากออกกำลังกายโดยไม่คำนึงถึงอาการเจ็บป่วยของตัวเอง หรือออกกำลังกายเกินความสามารถของตัวเอง ดังนั้นการออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคหัวใจควรปรึกษาแพทย์หรืออยู่ในความดูแลของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อรับคำแนะนำในการออกกำลังกายที่เหมาะสม และออกกำลังกายสม่ำเสมอ ถึงจะได้รับประโยชน์สูงสุดช่วยให้อาการของโรคหัวใจดีขึ้นและไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายนั่นเอง

 

 

การออกกำลังกายที่เหมาะสมและสม่ำเสมอ ช่วยให้อาการของโรคหัวใจดีขึ้นและไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายได้

 

 

สนใจเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอดต้องทำอย่างไร?
 

แผนกฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด เปิดให้บริการที่ อาคาร 3 ชั้น 10 โรงพยาบาลรามคำแหง ตั้งแต่เวลา 07.00-20.00 น. ทุกวัน โทร. 027439999 ต่อ 3040 หรือ คลิกที่นี่

 

นัดพบแพทย์คลิก

ผศ.ดร. สิทธา พงษ์พิบูลย์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด

 

 

22/02/64