คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโรค มือ เท้า ปาก
October 13 / 2015

 

 

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโรค มือ เท้า ปาก

 

 


โรคมือเท้าปากมีสาเหตุมาจากอะไร 


โรคมือเท้าปากเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสได้หลายชนิด โดยสายพันธุ์ที่ทำให้เกิดโรคที่พบได้บ่อย เช่น เชื้อค๊อกแซกกี่ A (COXSACKIC VIRUS A) ซึ่งเชื้อนี้จะไม่รุนแรงเป็นแล้วหายเองได้ แต่ถ้าเป็นจากเอนเทอโรไวรัส 71 (Enterovirus 71) อาการจะรุนแรงกว่ามาก อาจทำให้เกิดเยื่อหุ้มสมองอักเสบ, สมองอักเสบ, อัมพาต หรือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ โรคมือเท้าปากพบได้บ่อยในช่วงไหนและติดต่อกันได้อย่างไร 


ส่วนใหญ่จะระบาดในช่วงฤดูร้อนต่อต้นฤดูฝน (พฤษภาคม - มิถุนายน) สามารถติดต่อกันได้ทางน้ำลาย น้ำมูก อุจจาระ และน้ำตุ่มใสของผู้ป่วย โดยเข้าทางปากโดยตรง หรือ อาจติดมากับมือ ของเล่น ไอ จาม รวมไปถึงการใช้ภาชนะร่วมกัน จะมีระยะฟักตัวค่อนข้างสั้นคือ ประมาณ 3-6 วัน ถึงจะมีอาการแสดงให้เห็นภายหลัง 

 


 


อาการใดบ้างที่ควรจะคิดถึงโรคมือเท้าปาก


ส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะมีไข้เจ็บคอประมาณ 2-3 วัน หลังจากนั้นจะมีแผลลักษณะคล้ายแผลร้อนในปากที่ลิ้นกระพุ้งแก้ม และพบตุ่มใสๆ รอบๆแดง ที่ฝ่ามือ ฝ่าเท้า มักพบที่ก้นด้วย ตุ่มเหล่านี้จะหายได้เองภายใน 7 วัน 

 โรคมือเท้าปากมีความรุนแรงหรือไม่ 

 

โดยส่วนใหญ่จะหายได้เหมือนกับโรคจากไวรัสทั่วๆไป โดยให้การรักษาตามอาการ ยกเว้นโรคที่เกิดจากไวรัสบางสายพันธุ์ เช่น Enterovirus 71 และเกิดในเด็กเล็กต่ำกว่า 4-5 ปี อาจจะมีอาการทางสมองและระบบประสาทมีอาการอักเสบของปอด และกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ แต่พบค่อนข้างน้อย 
 


สามารถวินิจฉัยโรคมือเท้าปากได้อย่างไร 


สามารถวินิจฉัยจากประวัติ และอาการแสดงทางร่างกาย 

 

 

ควรปฎิบัติตัวอย่างไรเพื่อป้องกันโรคมือเท้าปาก

 

  • หลีกเลี่ยงการให้เด็กคลุกคลีหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วย

  • รักษาอนามัยส่วนบุคคล โดยเฉพาะผู้เลี้ยงเด็ก ควรล้างทำความสะอาดมือบ่อยๆ ก่อนหยิบจับอาหารให้เด็กรับประทาน และรับประทานอาหารสุกสะอาดปรุงใหม่ๆ 

  • ไม่ใช้ภาชนะในการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น โดยเฉพาะช้อน จาน ชาม แก้วน้ำ ขวดน้ำ 

  • เมื่อเช็ดน้ำมูก น้ำลายให้เด็กแล้ว ต้องล้างมือให้สะอาดโดยเร็ว

  • ผ้าอ้อมหรือเสื้อผ้าที่เปื้อนอุจจาระ ต้องรีบซักให้สะอาดโดยเร็วและทิ้งน้ำลงในโถส้วม ห้ามทิ้งลงท่อระบายน้ำ

 

 

 

การดูแลรักษาโรคมือเท้าปากควรทำอย่างไร 


ส่วนใหญ่โรคนี้จะหายเองได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 สัปดาห์ เหมือนกับโรคหวัดเพียงแค่ให้การรักษาตามอาการให้ยาลดไข้ เช็ดตัว ดื่มน้ำมากๆ แต่เด็กอาจจะมีอาการเจ็บเยื่อบุในช่องปากจนไม่อยากทานอาหาร ควรให้ทานอาหารอ่อนๆ ถ้าเด็กไม่ทานอาหาร อาจมีไข้สูงซึมลงหรือมีอาการเหนื่อยหอบ ควรรีบนำไปพบแพทย์แต่เนิ่นๆ เพื่อรับการรักษาเพื่อดูแลอาการแทรกซ้อนที่อาจเกิดขั้นรุนแรงได้ 

 

 

 

โรคมือเท้าปากเกิดจากเชื้อไวรัสที่อาจทำให้กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ควรรีบพาเด็กมาพบแพทย์ เพื่อรับการรักษาอาการแทรกซ้อนรุนแรงที่อาจเกิดขึ้น