ภาพงานบริจาคโลหิต ครั้งที่ 28
ภาพงานบริจาคโลหิต ครั้งที่ 28
January 28 / 2021

 

 

ภาพงานบริจาคโลหิต ครั้งที่ 28 
 

โดยโรงพยาบาลรามคำแหงร่วมกับสภากาชาดไทย เมื่อวันจันทร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอาคาร 3 ชั้น 10 โรงพยาบาลรามคำแหง

ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นผู้ให้ในครั้งนี้ โลหิตทุกยูนิตที่ได้รับบริจาคจากท่าน สภากาชาดไทยจะนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยทั่วประเทศ