รวบรวม ข่าวสาร สาระความรู้ และ สิทธิประโยชน์ต่างๆ จากโรงพยาบาลไว้ในมือคุณ
รวบรวม ข่าวสาร สาระความรู้ และ สิทธิประโยชน์ต่างๆ จากโรงพยาบาลไว้ในมือคุณ
September 28 / 2020

 

 

 

รวบรวม ข่าวสาร สาระความรู้ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ

จากโรงพยาบาลไว้ในมือคุณ

 

 

Ram Hosp แอปพลิเคชั่น อีกช่องทางหนึ่ง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่สมาชิกของโรงพยาบาลรามคำแหง รวบรวมข่าวสารข้อมูลและสาระความรู้ทางสุขภาพ เทคโนโลยีในการรักษาพยาบาล และสิทธิประโยชน์ต่างๆ อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบการตรวจสุขภาพ และการฉีดวัคซีนภายในโรงพยาบาลรามคำแหง ดาวน์โหลด และติดตั้งได้แล้วตั้งแต่วันนี้

 

ขั้นตอนการดาวน์โหลดและวิธีการใช้งาน Application