มอบเงินสมทบทุนเข้า กองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่า จำนวน 1,200,000 บาท
March 12 / 2019

ผู้บริหารโรงพยาบาลรามคำแหง โรงพยาบาลสินแพทย์ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม และ โรงพยาบาลลานนา ร่วมมอบเงินสมทบทุนเข้า
"กองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่า" จำนวน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) โดยมี นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานฯ นายกริชสยาม คงสตรี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ 
เป็นตัวแทนผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2562