โรงพยาบาลรามคำแหง จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสครบรอบ 31 ปี แห่งการก่อตั้งโรงพยาบาล
March 07 / 2019

ทันตแพทย์ชำนาญ ชนะภัย กรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลรามคำแหง พร้อมด้วยทีมแพทย์ พยาบาล พนักงาน และผู้ใช้บริการ
ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง ถวายสังฆทานและภัตตาหาร แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป และร่วมสดับรับฟังพระธรรมเทศนา
โดย พระราชวิสุทธิมุนี (หลววพ่อเยื้อน ขันติพโล) เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธรรมยุติ) เจ้าอาวาสวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร อ.บัวเชด จ.สุรินทร์  
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ( 7 มีนาคม 2562 ) ณ ห้องประชุมอาคาร 3 ชั้น 10 โรงพยาบาลรามคำแหง