Drive Flu Vaccine ขับรถมารับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
Drive Flu Vaccine ขับรถมารับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
April 27 / 2020

 

 

 

Drive Flu Vaccine วัคซีนไข้หวัดใหญ่

 

 

ขับรถมารับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย แพทย์และพยาบาลพร้อมให้บริการที่จุด RAM Infection Control OPD - Drive in (แยกจากตัวอาคารโรงพยาบาลห่าง 700 เมตร) ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น.

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์ ราคา 990 บาท
**รวมค่าปรึกษาแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาล และค่าเวชภัณฑ์แล้ว
**ราคานี้สำหรับผู้ที่มีอายุเกิน 13 ปี ขึ้นไป

 

เหตุผลที่ควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
 

 • ลดอัตราการป่วยจากโรคไข้หวัดใหญ่ และลดอาการรุนแรงของโรคหากเจ็บป่วย โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง และเด็ก
 • ลดอัตราการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
 • ลดค่าใช้จ่ายเมื่อเข้ารับการรักษาอาการเจ็บป่วยในโรงพยาบาล
 • ลดโอกาสเกิดภาวะปอดอักเสบแทรกซ้อนจากโรคไข้หวัดใหญ่
 • ช่วยป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ให้ผู้ใกล้ชิดที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ
 • ลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่
 • ลดอาการแสดงที่คล้ายโควิด-19 เช่น มีไข้ ไอ มีน้ำมูก ปวดศีรษะ

 


ขั้นตอนการรับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Drive Flu Vaccine)

 • พยาบาลสอบถามอาการ วัดไข้ วัดความดันโลหิต บันทึกเอกสารการรับวัคซีน
 • แพทย์ซักถามประวัติเจ็บป่วยผ่านไมโครโฟนและลำโพงโดยมีกระจกกั้น เพื่อลดการสัมผัสระหว่างบุคคล
 • รับการฉีดวัคซีนโดยพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ
 • เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการชำระเงิน ท่านสามารถชำระเงินด้วยเงินสด, บัตรเครดิต หรือ Scan QR Code ขับรถกลับบ้านได้ทันที
 • ห้องตรวจมีการทำความสะอาดด้วย ระบบพ่นละอองน้ำยาฆ่าเชื้อ และแสง ultraviolet หลังให้บริการทุกครั้ง