กลุ่มธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์จาก เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุ่น กว่า 11 บริษัท เข้าพบผู้บริหารฯ และเยี่ยมชมแผนกต่างๆ ของ รพ.รามคำแหง
March 05 / 2019

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคาร 3 นพ.สุธี ลีละเศรษฐกุล ในฐานะตัวแทนคณะผู้บริหารฯ
รพ.รามคำแหง ให้การต้อนรับ กลุ่มธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์จาก เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุ่น กว่า 11 บริษัท เพื่อพูดคุยถึงแนวทาง
ร่วมมือในการพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเยี่ยมชมแผนกต่างๆ รพ.รามคำแหง

 

โดยมีการพูดถึงการก่อตั้งและการเติบโตของ รพ.รามคำแหง และโรงพยาบาลในเครือทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เพื่อความ
ร่วมมือและสนับสนุนด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ต่อไปในอนาคต เน้นประเด็นในการสุขภาพที่แข็งแรงและยืนยาว โดยในการนี้ นพ.สุธี ลีละเศรษฐกุล
ได้นำคณะกว่า 18 ชีวิต เดินเยี่ยมชมแผนกต่างๆ และอธิบายส่วนงานและการให้บริการของ รพ.รามคำแหง ด้วยตัวเอง สร้างความรู้สึกอันดีทั้งผู้
เยี่ยมชม และเป็นขวัญและกำลังใจแก่หน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมให้การต้อนรับด้วย