คำแนะนำของผู้ที่มีความเสี่ยง หรือสงสัยว่าเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19
คำแนะนำของผู้ที่มีความเสี่ยง หรือสงสัยว่าเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19
March 14 / 2020

 

คำแนะนำสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยง

หรือสงสัยว่าเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19

 

 

 

 

หากท่านเพิ่งกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือสัมผัสผู้ที่ยืนยันว่าติดเชื้อ COVID-19 กรุณางดไปที่ชุมชน ในกลุ่มเสี่ยงขณะที่มีการแยกตัว ให้ใช้ของใช้ทุกอย่างแยกจากคนในบ้าน

 

หากท่านมีอาการไข้ ร่วมกับมีอาการของระบบทางเดินหายใจเช่น ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก ให้โทรปรึกษาแพทย์ หรือป้องกันตนเองด้วยการใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ แจ้งต่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลว่ามีประวัติเสี่ยงและมีไข้ เพื่อให้ทางโรงพยาบาลดำเนินการดูแลตามขั้นตอนต่อไป

 

 

เราสามารถป้องกันตนเอง และลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นได้ดังนี้

 

  1. หมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล
  2. หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ที่มีอาการคล้ายไข้หวัด หรือหลีกเลี่ยงการไปที่มีฝูงชน
  3. ปรุงอาหารประเภทเนื้อสัตว์และไข่ให้สุกด้วยความร้อน
  4. หากต้องเข้าไปในที่ชุมชนใช้ผ้าปิดปากหรือจมูก เพื่อป้องกันการได้รับเชื้อโรค