รพ.รามคำแหงใช้ระบบ “ไดรฟ ทรู” * ตรวจเชื้อโควิด-19 (Drive Thru Test COVID-19) ด้วยวิธี RT-PCR พร้อมใบรับรองแพทย์​ Fit​ to Fly
รพ.รามคำแหงใช้ระบบ “ไดรฟ ทรู” * ตรวจเชื้อโควิด-19 (Drive Thru Test COVID-19) ด้วยวิธี RT-PCR พร้อมใบรับรองแพทย์​ Fit​ to Fly
March 13 / 2020

 

รพ.รามคำแหงใช้ระบบ “ไดรฟ ทรู”

ตรวจเชื้อโควิด-19 (Drive Thru Test COVID-19) ด้วยวิธี RT-PCR ราคา​ 3,500​ บาท​ ( * เฉพาะค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการราคา 3,000 บาท)

 

ตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR พร้อมใบรับรองแพทย์​ Fit​ to Fly ราคา​ 4,000 บาท 

 

 

ตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR + IgM/IgG Antibody Test 
พร้อมใบรับรองแพทย์ Fit to Fly ราคา 5,000 บาทตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี IgM/IgG Antibody Test 
ราคา 1,400 บาท

 

โรงพยาบาลรามคำแหงคำนึงถึงความสำคัญของความปลอดภัย ของผู้ป่วย ผู้มารับบริการ เจ้าหน้าที่ทุกคน จากการระบาดของโรค COVID-19 ที่ผ่านมา เรามีมาตรการในการตั้งรับและป้องกันการแพร่เชื้อ ที่เป็นไปตามมาตรฐานมาตั้งแต่เริ่มมีการระบาด
 


นอกจากการตั้งรับเพื่อเตรียมพร้อม 4 มาตรการใหญ่ ที่ WHO ได้ให้แนวทางไว้ คือ

 

 • ตั้งรับและเตรียมพร้อม
 • ค้นหาโรค เพื่อป้องกันและรักษา
 • ลดการแพร่เชื้อ
 • เรียนรู้และคิดค้นแนวทางใหม่ๆ ในการป้องกันและรักษา


ในส่วนของการค้นหาโรค จากนโยบายของภาครัฐ เราได้จัดตั้งจุดคัดกรอง และตรวจหาโรค แยกจากตัวอาคารของโรงพยาบาลเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อในโรงพยาบาล ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน โดยมีมาตรการดังต่อไปนี้
 

 1. มีจุดคัดกรอง บริเวณทางเข้าออกอาคารโรงพยาบาลทุกจุด
 2. หากมีบุคคลที่เข้าเกณฑ์ต้องได้รับการตรวจค้นหาโรค จะมีคลินิคตรวจโรคทางเดินหายใจเฉพาะ (Drive in) แยกออกจากตัวอาคารโรงพยาบาลเพื่อให้บริการ
 3. ผู้ที่มีความประสงค์อยากจะตรวจหาเชื้อ COVID-19 แม้จะไม่มีอาการ แต่ไม่แน่ใจว่าตนเองไปสัมผัสและได้รับเชื้อมาหรือไม่ โรงพยาบาลได้จัดจุดตรวจหาเชื้อ COVID19 แบบ drive thru service ไว้ให้ เพื่อให้ท่านได้ทราบถึงสถานะของการติดเชื้อของตนเอง และจะได้ปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อและดูแลรักษาอย่างเหมาะสมต่อไป
 4. หากโรงพยาบาลตรวจพบผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อทั้งจากข้อ 2 และ 3 โรงพยาบาลได้เตรียมโรงพยาบาลในเครือข่าย เพื่อรองรับการดูแลรักษาไว้เป็นที่เรียบร้อย

 

 

 

Drive Thru Test COVID-19 ตรวจเชื้อโควิด-19  รพ.รามคำแหง  

 

 • มีหน่วยตรวจเฉพาะกิจ ที่พร้อมให้บริการด้วยมาตรฐานและความปลอดภัยในการป้องกันการแพร่เชื้อ ณ ลานจอดรถด้านหลัง ห่างอาคารโรงพยาบาล 800 เมตร
 • สามารถขับรถหรือนั่งรถส่วนตัวผ่านเข้าจอดโดยไม่ต้องลงจากรถ เพียงแค่เปิดหน้าต่างเพื่อทำการเก็บตัวอย่างจากโพรงจมูกและคอ ส่งให้ห้องปฏิบัติการตรวจ
 • ผลตรวจส่งผ่านทาง SMS, E-Mail และ ทางไปรษณีย์


 

ถ้าต้องการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยระบบ Drive Thru ต้องทำอย่างไร?
 

สำหรับผู้สนใจเข้ารับการตรวจหาเชื้อ ทาง Drive Thru Test กับโรงพยาบาลรามคำแหง​ สามารถเข้ามารับการตรวจได้ทุกวัน​ (Walk-in)​ ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น.​ เพียงนำบัตรประชาชนมาติดต่อ​ ณ​ จุดตรวจ​ Drive Thru​ Test​ เพื่อทำประวัติคนไข้​ และรับการตรวจได้เลย ( สำหรับผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงดี )


ในวันที่ท่านมารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยระบบ DRIVE THRU TEST กับโรงพยาบาลรามคำแหง ขับรถมารับการตรวจโดยไม่ต้องลงจากรถ ด้วย 4 ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

 1. คัดกรองและซักประวัติ
 2. แสดงบัตรประชาชนเพื่อลงทะเบียนและชำระเงิน (ชำระเป็นเงินสด, บัตรเครดิต, Scan QR Code)
  - ชำระโดยการโอนผ่านอินเตอร์เน็ตและแนบหลักฐานการชำระเงิน เลขที่บัญชีออมทรัพย์ รพ.รามคำแหง ธ.ธนชาติ 096-6-00543-1
                                       
                                                  

   
 3. รับการตรวจโดยไม่ต้องลงจากรถ ลดโอกาสติดเชื้อ
 4. รอรับผลการตรวจภายใน​ 6​ ชั่วโมง (หากมาตรวจภายใน 15.00 น. หลังจากนั้นผลจะออกในวันถัดไป) โดยผลตรวจจะส่งผ่านทาง SMS , E-Mail และ ทางไปรษณีย์

 

ถ้าต้องการตรวจหาเชื้อโควิด-19 พร้อมใบรับรองแพทย์ก่อนเดินทาง Fit to Fly ต้องทำอย่างไร?

ขั้นตอนการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ตามข้อ 1-4

 1. เจ้าหน้าที่เชิญให้ท่านมาพบแพทย์ ในวันและเวลาที่กำหนด
 2. ขับรถมาพบแพทย์ที่ "Drive Thru"
 3. แพทย์จะทำการอ่านผล ซักประวัติ และตรวจร่างกาย
 4. แพทย์ออกใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางมีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly Health Certificate/Fit to Travel Health Certificate) 

 

การตรวจหาเชื้อ COVID-19 ใช้วิธีตรวจทางห้องปฏิบัติการแบบ Real Time PCR (polymerase chain reaction) หาสารพันธุกรรมที่จำเพาะต่อเชื้อ COVID-19 ที่อยู่ในโพรงจมูก และลำคอ และ ตรวจภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ COVID-19 IgM/IgG Antibody Test ด้วยการเจาะเลือดจากหลอดเลือดดำ

 

 

 

 

 

รพ.รามคำแหงใช้ระบบ “ไดรฟ ทรู” ตรวจเชื้อโควิด-19 (Drive Thru Test COVID-19)
ด้วยวิธี RT-PCR &
IgM/IgG Antibody Test
พร้อมใบรับรองแพทย์ Fit to Fly