รพ.รามคำแหงใช้ระบบ “ไดรฟ ทรู” * ตรวจเชื้อโควิด-19 (Drive Thru Test COVID-19) ด้วยวิธี RT-PCR พร้อมใบรับรองแพทย์​ Fit​ to Fly
รพ.รามคำแหงใช้ระบบ “ไดรฟ ทรู” * ตรวจเชื้อโควิด-19 (Drive Thru Test COVID-19) ด้วยวิธี RT-PCR พร้อมใบรับรองแพทย์​ Fit​ to Fly
March 13 / 2020

 

 

โรงพยาบาลรามคำแหง ให้บริการตรวจ COVID-19 Drive Thru Test​

ตั้งแต่เวลา​ 08.00-15.00​ น. ลงทะเบียนตรวจและชำระเงินออนไลน์ล่วงหน้า (ไม่รับ Walk in) 

 

ให้บริการตรวจ Fit to Fly ตั้งแต่เวลา 08.00-19.00 น.

 

 

 

 

กรอก​​​​แบบฟอร์มลงทะเบียนและชำระเงิน ตรวจ​ Drive​ Thru COVID-19 Test (Registration Form)​ ผ่านระบบออนไลน์คลิก https://drivethrutest.ram-ds.com/

 

 

วิธีลงทะเบียนกรอกข้อมูลการตรวจ Drive Thru COVID-19 Test ล่วงหน้า คลิก https://www.ram-hosp.co.th/news_detail/785

 

 

 

 

รพ.รามคำแหงใช้ระบบ “ไดรฟ ทรู”ตรวจเชื้อโควิด-19 (Drive Thru Test COVID-19) ด้วยวิธี RT-PCR ราคา​ 3,500​ บาท​ ( *เฉพาะค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการราคา 3,000 บาท)

 

 

ตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี Rapid Antigen Test ราคา 1,500 บาท

 

 

* ตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR พร้อมใบรับรองแพทย์​ Fit​ to Fly ราคา​ 5,000 บาท (ทราบผลภายใน 4-6 ชั่วโมง)

 

 

ตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR + IgM/IgG Antibody Test พร้อมใบรับรองแพทย์ Fit to Fly ราคา 6,000 บาท

 

 

** ตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR พร้อมใบรับรองแพทย์​ Fit​ to Fly Express ราคา​ 6,000​ บาท​ (ทราบผลภายใน​ 1 ชั่วโมง)

 

 

 

โรงพยาบาลรามคำแหงคำนึงถึงความสำคัญของความปลอดภัย ของผู้ป่วย ผู้มารับบริการ เจ้าหน้าที่ทุกคน จากการระบาดของโรค COVID-19 ที่ผ่านมา เรามีมาตรการในการตั้งรับและป้องกันการแพร่เชื้อ ที่เป็นไปตามมาตรฐานมาตั้งแต่เริ่มมีการระบาด
 


นอกจากการตั้งรับเพื่อเตรียมพร้อม 4 มาตรการใหญ่ ที่ WHO ได้ให้แนวทางไว้ คือ

 

 • ตั้งรับและเตรียมพร้อม
 • ค้นหาโรค เพื่อป้องกันและรักษา
 • ลดการแพร่เชื้อ
 • เรียนรู้และคิดค้นแนวทางใหม่ๆ ในการป้องกันและรักษา


ในส่วนของการค้นหาโรค จากนโยบายของภาครัฐ เราได้จัดตั้งจุดคัดกรอง และตรวจหาโรค แยกจากตัวอาคารของโรงพยาบาลเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อในโรงพยาบาล ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน โดยมีมาตรการดังต่อไปนี้
 

 1. มีจุดคัดกรอง บริเวณทางเข้าออกอาคารโรงพยาบาลทุกจุด
 2. หากมีบุคคลที่เข้าเกณฑ์ต้องได้รับการตรวจค้นหาโรค จะมีคลินิคตรวจโรคทางเดินหายใจเฉพาะ (Drive in) แยกออกจากตัวอาคารโรงพยาบาลเพื่อให้บริการ
 3. ผู้ที่มีความประสงค์อยากจะตรวจหาเชื้อ COVID-19 แม้จะไม่มีอาการ แต่ไม่แน่ใจว่าตนเองไปสัมผัสและได้รับเชื้อมาหรือไม่ โรงพยาบาลได้จัดจุดตรวจหาเชื้อ COVID19 แบบ drive thru service ไว้ให้ เพื่อให้ท่านได้ทราบถึงสถานะของการติดเชื้อของตนเอง และจะได้ปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อและดูแลรักษาอย่างเหมาะสมต่อไป

 

          

 

 

Drive Thru Test COVID-19 ตรวจเชื้อโควิด-19  รพ.รามคำแหง  

 

 • มีหน่วยตรวจเฉพาะกิจ ที่พร้อมให้บริการด้วยมาตรฐานและความปลอดภัยในการป้องกันการแพร่เชื้อ ณ ลานจอดรถด้านหลัง ห่างอาคารโรงพยาบาล 700 เมตร
 • สามารถขับรถหรือนั่งรถส่วนตัวผ่านเข้าจอดโดยไม่ต้องลงจากรถ เพียงแค่เปิดหน้าต่างเพื่อทำการเก็บตัวอย่างจากโพรงจมูกและคอ ส่งให้ห้องปฏิบัติการตรวจ
 • ผลตรวจส่งผ่านทาง SMS, E-Mail และ ทางไปรษณีย์


 

ถ้าต้องการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยระบบ Drive Thru ต้องทำอย่างไร?
 

ท่านที่ต้องการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยระบบ Drive Thru Test กับโรงพยาบาลรามคำแหง​ สามารถเข้ารับการตรวจได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00​- 15.00 น.  **กรุณาลงทะเบียนกรอกข้อมูลการตรวจและชำระเงินออนไลน์ล่วงหน้าก่อนมารับบริการ (ไม่รับ Walk in)**


ในวันที่ท่านมารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยระบบ DRIVE THRU TEST กับโรงพยาบาลรามคำแหง ขับรถมารับการตรวจโดยไม่ต้องลงจากรถ ด้วย 4 ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

 1. คัดกรองและซักประวัติ
 2. แสดงหลักฐานการลงทะเบียนและหลักฐานการชำระเงินล่วงหน้า​
 3. รับการตรวจโดยไม่ต้องลงจากรถ ลดโอกาสติดเชื้อ
 4. รอรับผลการตรวจภายใน​ 6​-8 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับจำนวนคนไข้ที่เข้ารับบริการ และกรณีทำซ้ำเพื่อยืนยันโดยผลตรวจจะส่งผ่านทาง SMS, E-Mail และ ทางไปรษณีย์ ตามที่ท่านเลือกไว้

 

ถ้าต้องการตรวจหาเชื้อโควิด-19 พร้อมใบรับรองแพทย์ก่อนเดินทาง Fit to Fly ต้องทำอย่างไร?

4 ขั้นตอนการตรวจหาเชื้อโควิด-19 Fit to Fly ดังนี้

 1. เจ้าหน้าที่เชิญให้ท่านมาพบแพทย์ ในวันและเวลาที่กำหนด
 2. ขับรถมาพบแพทย์ที่ "Drive Thru"
 3. แพทย์จะทำการอ่านผล ซักประวัติ และตรวจร่างกาย
 4. แพทย์ออกใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางมีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly Health Certificate/Fit to Travel Health Certificate) 

 

การตรวจหาเชื้อ COVID-19 ใช้วิธีตรวจทางห้องปฏิบัติการแบบ Real Time PCR (polymerase chain reaction) หาสารพันธุกรรมที่จำเพาะต่อเชื้อ COVID-19 ที่อยู่ในโพรงจมูก และลำคอ และ ตรวจภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ COVID-19 IgM/IgG Antibody Test ด้วยการเจาะเลือดจากหลอดเลือดดำ

 

 

 

 

 

 • ตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR พร้อมใบรับรองแพทย์ Fit to Fly ทราบผลภายใน 4-6 ชั่วโมง (หากมาเก็บตัวอย่างภายในเวลา 15.00 น. หลังจากนั้นผลจะออกในวันถัดไป)
 • ตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR พร้อมใบรับรองแพทย์ Fit to Fly Express ทราบผลภายใน 1 ชั่วโมง (หากมาเก็บตัวอย่างภายในเวลา 18.00 น. หลังจากนั้นผลจะออกในวันถัดไป)

 

โรงพยาบาลรามคำแหงเข้าร่วม "หมอพร้อม Station"

 

ให้คุณสะดวกพร้อมเดินทาง แสดงผลตรวจ ATK บนมือถือขึ้นเครื่องได้แบบอุ่นใจแสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK บน Digital Health Pass ทั้งใน LINE Official Account และ Application “หมอพร้อม” เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการเดินทางกับสายการบินภายในประเทศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลรามคำแหง ได้ผ่านการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 ด้วยวิธี Real-time RT-PCR (Individual Nasopharyngeal and Throat Swab Sample) (Pooled Saliva Samples) (Pooled Nasopharyngeal and Throat Swab Samples) จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

 

รพ.รามคำแหงใช้ระบบ “ไดรฟ ทรู” ตรวจเชื้อโควิด-19 (Drive Thru Test COVID-19)
ด้วยวิธี RT-PCR & IgM/IgG Antibody Test
พร้อมใบรับรองแพทย์ Fit to Fly

 

หมายเหตุ:

 

- RT PCR (Real time Polymerase chain reaction) : การตรวจหาเชื้อ COVID-19 โดยการตรวจหาสารพันธุกรรม
- COVID-19 Antibody IgM/IgG Test : การตรวจเลือดหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ COVID-19 โดยชุดทดสอบรวดเร็ว
- COVID-19 Antigen Rapid Test : การตรวจหาเชื้อ COVID-19 โดยชุดทดสอบรวดเร็ว
- Fit to Fly : Travel Medical Certificate
- Fit to Fly express : ตรวจด้วยเครื่องตรวจ RT PCR แบบพิเศษ (LIAT, Mutiplex RT-PCR) ที่มีมาตรฐานและความแม่นยำสูง