ภาพงานการอบรมหลักสูตร Mammographic Review Interpretation and Hand On Workshop
ภาพงานการอบรมหลักสูตร Mammographic Review Interpretation and Hand On Workshop
February 25 / 2020

ภาพงานการอบรมหลักสูตร Mammographic Review Interpretation and Hand On Workshop
 

วันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 3 ชั้น 10 โรงพยาบาลรามคำแหง


โดยมี นพ.รัชช สมบูรณสิน ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลรามคำแหง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก ศ.พญ. มาลัย มุตตารักษ์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งมีรังสีแพทย์ นักรังสีเทคนิค จากโรงพยาบาลรามคำแหง และโรงพยาบาลในเครือ เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้จำนวนมากกว่า 20 ท่าน