ทำไมต้องตรวจสุขภาพประจำปี?
January 09 / 2019

 

 

ทำไมต้องตรวจสุขภาพประจำปี ?

 

 

 

ตรวจสุขภาพจำเป็นอย่างไร ?


สำหรับผู้ที่ไม่มีอาการเจ็บป่วยแต่เมื่ออายุเริ่มมากขึ้นนั้น ความเสี่ยงต่อการเป็นโรคบางชนิดจะเพิ่มขึ้น เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง โรคระบบทางเดินอาหาร ฯลฯ รวมไปถึงความเสี่ยงในโรคต่างๆ เช่น มะเร็ง และโรคระบบต่อมไร้ท่อ ซึ่งความผิดปกติในระยะเริ่มแรก อาจไม่มีอาการแสดงจนกระทั่งเกิดอาการในระยะที่เป็นรุนแรงและยากต่อการรักษาไปแล้ว

 

 


การตรวจสุขภาพนั้นไม่ใช่เพียงการเจาะเลือด หรือ X-Ray แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดของการตรวจสุขภาพคือ การพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายร่วมกับการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ ในการตรวจหาความผิดปกติตั้งแต่ก่อนมีอาการหรือก่อนที่โรคจะลุกลาม เพิ่มโอกาสในการป้องกันการเกิดโรค และรักษาให้หายเป็นปกติได้ง่ายกว่าการไปพบเจอโรคในระยะที่ลุกลามไปมากแล้ว
 

เราคงไม่อยากให้การเจ็บป่วยด้วยโรคภัยที่ไม่คาดคิด มาทำให้แผนการในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงาน หรืออนาคตของครอบครัวต้องเสียไปเพราะความไม่ใส่ใจในการดูแลสุขภาพร่างกาย

 

 

เตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพอย่างไร ?

 

  • งดอาหารและหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง อย่างน้อย 8-12ชั่วโมงก่อนตรวจ (ดื่มน้ำเปล่าได้ในปริมาณที่ไม่มากกว่าปกติ)
  • งดอาหารและน้ำอย่างน้อย 6 ชั่วโมง (ในกรณีที่มีการตรวจอัลตร้าซาวด์ Ultrasound)
  • งดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนตรวจสุขภาพ เนื่องจากยาและแอลกอฮอล์ อาจมีผลต่อการตรวจบางอย่าง ควรแจ้งให้แพทย์หรือพยาบาลทราบก่อนตรวจ
  • ควรสวมเสื้อที่สะดวกในการเจาะเลือดที่ข้อพับแขน
  • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง
  • งดออกกำลังกายหนักๆ ก่อนการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 2 วัน
  • กรณีตรวจอุจจาระ (Stool Examination, Stool Occult Blood) ควรหลีกเลี่ยงรับประทานเนื้อสัตว์ หรือผลิตภัณฑ์จากเลือดสัตว์ และวิตามินซีอย่างน้อย 3 วัน
  • ในสตรีที่ตั้งครรภ์ หรือสงสัยว่าจะตั้งครรภ์ ควรหลีกเลี่ยงการเอกซเรย์ หรือ ตรวจ (Mammogram)
  • การตรวจปัสสาวะ การตรวจภายในสตรี หรือตรวจมะเร็งปากมดลูก ควรตรวจหลังมีประจำเดือนวันสุดท้ายอย่างน้อย 7 วัน
  • หากมีโรคประจำตัวหรือประวัติสุขภาพอื่นๆ กรุณานำผลการตรวจหรือรายงานจากแพทย์มาด้วยเพื่อประกอบการวินิจฉัย

 

 

 

ใครบ้างที่ควรรับการตรวจสุขภาพ ?

 

ทุกคนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยชราควรได้รับการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสม โดยกระทรวงสาธารณสุขได้แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวัยเด็กและวัยรุ่น (อายุ 0-18 ปี) กลุ่มวัยทำงาน (อายุ 18-60 ปี) กลุ่มวัยผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) และกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ แต่ละกลุ่มมีแนวทางการตรวจสุขภาพที่แตกต่างกัน ควรรับคำแนะนำที่เหมาะสมจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนการตรวจสุขภาพ

 

 

“ อย่าทำให้การเจ็บป่วยด้วยโรคภัยที่ไม่คาดคิด มาทำให้แผนการในชีวิต หรืออนาคตของคุณต้องเสียไป ”