รพ.รามคำแหง ร่วมรับโล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2019
รพ.รามคำแหง ร่วมรับโล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2019
February 17 / 2020

 

 

 

17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00-16.00
 

บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตเชิญ รพ.รามคำแหง นำทีมโดย อ.เจิมพล ภูมิตระกูล คุณวิไลวรรณ ประธานศูนย์กลางงานพยาบาล คุณสมปรารถนา UR Nurse.
 

เข้าร่วมรับโล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2019 

 

 

***คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการสำรวจความพึงพอใจลูกค้า โดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตว่าจ้างบริษัท Nielsen เป็นผู้สำรวจข้อมูล***

 

  • คะแนนด้านความรวดเร็ว มีคุณภาพ และเข้าใจความต้องการของลูกค้า (Customer Centric)
    อันดับที่ 1 โรงพยาบาลรามคำแหง
     
  • คะแนนด้านการดูแลเอาใจใส่ที่เป็นเลิศ (Caring)
    อันดับ 1 โรงพยาบาลรามคำแหง