โรงพยาบาลรามคำแหงจัดอบรมเพื่อให้ความรู้แก่ เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน และพยาบาล เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา
โรงพยาบาลรามคำแหงจัดอบรมเพื่อให้ความรู้แก่ เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน และพยาบาล เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา
February 06 / 2020


 

 

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมอาคาร 3 ชั้น 10 
 

โรงพยาบาลรามคำแหงจัดอบรมเพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน

และพยาบาล เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา
 

โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ. นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล แพทย์ผู้ชำนาญการโรคติดเชื้อ รพ.รามคำแหง มาให้ความรู้ 

เพื่อเป็นแนวทางในการรับมือและป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ที่กำลังระบาดในขณะนี้